Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Ajdi! in Ajdovski gradec


V projektu z naslovom »Ajdovske zgodbe iz Posavja« oz. na kratko z akronimom »Ajdi!« naslavljamo okoljske izzive območja LAS Posavje: na lokacijah naravnih vrednot in arheološke dediščine Posavja, ki jih v nazivu spremlja pridevnik »ajdovski« (Ajdovska jama, Ajdovski Gradec, Ajdov grob…) bomo povezovali dediščino ter ozaveščali in krepili spoštovanje in pozitiven odnos do narave. Vzpostavili bomo nov integralni turistični produkt, na naravni vrednoti in arheološkem najdišču Ajdovska jama pri Nemški vasi pa bomo skladno z naravovarstvenimi smernicami izvedli nujne ukrepe za ohranjanje narave, kot so: zamenjava vhodnih vrat za ustrezen prelet netopirjev, zmanjšanje osvetljenosti jame, varen dostop za obiskovalce, pripravljen bo tudi načrt upravljanja jame. Operacijo je še pred potrditvijo podprl Zavod RS za varstvo narave in Ministrstva za okolje in prostor.

Lokalna akcijska skupina Posavje (LAS) je dne 20. 04. 2020 na svoji spletni strani objavila 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Las Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja kot vodilni partner, KTRC Radeče, GPS Sevnica, Posavski muzej Brežice, Občina Krško in KŠTM Sevnica kot partnerji v projektu »Ajdovske zgodbe Posavja, akronim Ajdi!« smo bili uspešni pri prijavi in izbrani za sofinanciranje le te operacije in sicer v višini zaprošenih sredstev 149.993,34€

Ker si KŠTM Sevnica prizadeva oživeti Ajdovski gradec, bomo v sklopu tega projekta organizirali dva večja dogodka, ki bosta obogatena z izobraževalnimi, kulturnimi in zabavnimi delavnicami za otroke in odrasle. Dogodek bomo oplemenitili s kakšnim glasbenim ali plesnim nastopom in prigrizkom. Želimo, da bo Ajdovski gradec še bolj obiskan in da se bomo enkrat na leto vsi skupaj dobili na tem območju ter se bomo zabavali, družili in hkrati spominjali naših prednikov, ki so živeli na tem območju.

V sklopu projekta »Ajdi!« bomo lahko nadgradili in modernizirali razstavo o Ajdovskem gradcu, ki se nahaja na gradu Sevnica z različnimi zvočnimi in vizualnim učinki. S tem želimo doseči, da bodo imeli obiskovalci še en dodaten razlog, za obisk gradu in si kot samostojen produkt ogledali razstavo o Ajdovskem gradcu in film na to temo. Tako bomo mogoče še koga vzpodbudili, da se bo po ogledu na gradu, dejansko napotili v smeri Vranja, proti našemu arheološkemu najdišču in si ga ogledal v živo.

Z uresničevanjem zastavljenih dejavnosti iz projekta »Ajdi!« bomo začeli v letu 2021.

Se že veselimo!