Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Brezplačne WiFi točke

Pokritost z brezplačnim Wi-Fi omrežjem.