Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Čistilne akcije v občini Sevnica 2018

Pomladansko urejanje 2018

Namen vseslovenskih spomladanskih čistilnih akcij je urejati okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce Slovenije, prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti, ki so hkrati tudi uvod v projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, so usmerjene v urejanje bivalnega okolja, podeželja, nabrežij potokov, jezer, rek in morja, gozdnega prostora, okolice prometnih poti.

Kot vsako leto bo tudi letos potekala čistilna akcija v občini Sevnica in sicer:


Termin izvedbe:

petek, 23.3. in sobota, 24.3. 2018 ter petek, 6. in sobota 7. 4. po vseh lokacijah.

Akcije bodo izvajala številna društva, krajevne skupnosti, javni zavodi, druge organizacije in posamezniki. Osrednji koordinator čistilnih akcij je Turistična zveza občine Sevnica (TZOS) v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica in Komunalo Sevnica, ki bo v času poteka akcij po predhodnem dogovoru z lokalnimi koordinatorji poskrbela za brezplačen odvoz mešanih odpadkov

 Priporočilo podjetja Komunala: 

 • pravočasno naročite postavitev zabojnika za odlaganje odpadkov iz akcije,

 • v posamezni KS naj bo po možnosti eno zbirno mesto za odpadke,

 • sporočite mesto postavitve najkasneje 4 dni pred akcijo (031 653 298),

 • se zbirajo izključno samo odpadki iz narave.

Z načinom odlaganja direktno v zabojnik imamo namreč dobre izkušnje, saj tako tudi okolica zbirališča odpadkov ostane čista, odpadki bodo v ponedeljek odpeljani veliko hitreje, manj je brskanja po odpadkih. Ker nam bodo lokacije zbirališč znane, tudi ne bo vračanja na že pobrane trase in naknadnega pobiranja.

Opomba: navedeno velja za vse KS, razen za KS Šentjanž, ki je podatek že posredovala


Čistilne akcije bodo tudi letos potekale po že ustaljenem redu, in sicer:

 • Področni koordinatorji in izvajalci akcij bodo predstavniki turističnih društev, ki se bodo v svojem kraju z ostalimi društvi dogovorili o datumu čistilne akcije. Kjer v kraju ni turističnega društva, bo koordinacijo in izvedbo čistilne akcije prevzel predstavnik krajevne skupnosti.

 • Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov čistilnih akcij (količino pobranih odpadkov, število udeležencev, popis črnih odlagališč).

 • Koordinatorji prevzamejo vreče za odpadke v turistični agenciji Doživljaj po 151.3.2018 vsak dan od 9. do 16. ure.

 • Koordinatorji določenega področja sporočijo na Komunalo Sevnica lokacijo zbranih mešanih odpadkov.


Kontakti koordinatorjev v občini Sevnica:

 • Turistična zveza občine Sevnica: Cvetka 031 825 053, Annemarie 031 344 916, Alenka Kozorog 051 680 288,

 • Občina Sevnica: Bojan Kostevc 051 348 039,

 • Kontakti področnih koordinatorjev in datumi akcij po posameznih lokacijah ter obrazci za popis bodo objavljeni na spletni strani www.obcina-sevnica.si, www.kstm.si , www.turizem-sevnica.si


Kontakt za sporočanje lokacije pobranih odpadkov Komunali Sevnica:

 • Mojca Jazbinšek (07 81 64 714 in 031 653 298)

Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj udeležimo v čim večjem številu in skupaj pripomoremo k celostno urejeni podobi našega bivanjskega prostoraKontakti lokalnih koordinatorjev:

Kontakti koordinatorjev v občini Sevnica: ČISTILNE AKCIJE 2018

Turistična društva:

 • TD Tržišče: Milena Knez 041 270 7477,

 • Društvo Zagon Tržišče: Stanko Lazar 041 685 786,

 • TD Telče: Zvonka Mrgole 041 240 407,

 • TD Šentjanž: Petra Majcen 041 392 567,

 • TD Loka pri Zidanem mostu: Culetto Milan 041 466 560,

 • TD Preska: Anka Lisec 031 570 634,

 • KŠD Lukovec: Stanko Lisec 031 827 482,

 • Društvo Trg Sevnica: Breda Drenek Sotošek 041 642 157,

 • KŠTD Blaž Jurko Razbor: Matej Imperl 041 254 217,

 • TD Boštanj ob Savi: Aleš Germovšek 031 655 936,

Krajevne skupnosti: 


Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj udeležimo v čim večjem številu in skupaj pripomoremo k celostno urejeni podobi našega bivanjskega prostora.

Vir: TZOS


Image title