Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Evropski teden mladih

Evropske institucije približali sevniški mladini 

V ponedeljek, 29. aprila, je v Mladinskem centru Sevnica potekal dogodek EU: tu in zdaj. Z organizacijo dogodka se je KŠTM Sevnica pridružil Evropskemu tednu mladih, ki je pod letošnjim naslovom Demokracija in jaz. 

Namen sevniškega dogodka je bil mladim v lokalnem okolju približati Evropsko unijo in njene temeljne institucije odločanja na inovativen in zabaven način. Prav tako je bil dogodek s podporo kampanje Tokrat grem volit naravnan v spodbujanje k udeležbi na evropskih volitvah, ki bodo 26. maja.

Interaktivno izobraževanje o Evropski uniji, njenih ključnih institucijah in postopku sprejemanja odločitev, s katerim se je dogodek pričel, se je nadaljevalo v skupinskem preizkusu igranja vlog pomembnih evropskih institucij in pozneje popestrilo z obiskom Hiše Evropske unije v Ljubljani, kjer so udeleženci in udeleženke utrdili svoje znanje in ga z uporabo multimedijskih postaj tudi razširili. Temu je sledil še nagradni sprehod po Ljubljanskem gradu, ki je turistično zanimiva točka za obiskovalce in obiskovalke iz celega sveta, in pot nazaj v Sevnico. 

Uvodni pozdrav direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek je bil naravnan predvsem v izpostavitev pomena tovrstnih dogodkov za sevniško okolje in za mlade. Tekom dogodka se je pokazalo, da mladi udeleženci in udeleženke razmišljajo izven okvirov možnosti konvencionalne politične participacije, imajo ideje o tem, kako bi lahko prispevali k družbi na svojevrsten način, in kar je za namen dogodka najpomembneje – evropska vprašanja so zanje pomembna, razvila se je konstruktivna razprava ter izkazano je bilo tehtno zanimanje za iskanje najustreznejše poti sodelovanja pri odločanju. 

Barbara Zagorc,KŠTM Sevnica


Image title