Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Javni razpisi - arhiv


Javni razpis


Javno naročilo "Konservatorsko restavratorski posegi na gradu Sevnica"


OBČINA SEVNICA RAZPISUJE:


Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2018Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2018
Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2018:


Ostali razpisi:

 


Prosto delovno mesto


OBČINA SEVNICA RAZPISUJE:

Javni razpis za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2017, rok prijave: do 20. 2. 2017

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2017, rok prijave: do 20. 2. 2017

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2017, rok prijave: do 20. 2. 2017

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2017, rok prijave: do 20. 2. 2017

KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:

DRUGI Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sevnica (pri OŠ Sava Kladnika Sevnica), do zapolnitve prostih terminov

DRUGI javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica, do zapolnitve prostih terminov

Ponudba za shranjevanje, predstavitev in promocijo vin v grajski vinoteki Gradu Sevnica, rok prijave: do zakupa prostora

Povabilo k botrstvu - zakupu trt modre frankinje v grajskem vinogradu, rok prijave: do zakupa vseh trt

ZAKLJUČENI RAZPISI / POZIVI:

Predlog za podelitev Prešernovih priznanj in plaket ZKD Sevnica za leto 2016, do 13. 1. 2017

Pravilnik o podeljevanju priznanj in Prešernovih plaket Zveze kulturnih društev Sevnica

Predlog za podelitev priznanja – Prešernove plakete Zveze kulturnih društev Sevnica za leto 2016 (obrazec)

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem - poslovni prostor – gostinski lokal v objektu Grad Sevnica, Cesta na grad 17, 8290 Sevnica, rok prijave je do vključno 1. 12. 2016 do 10. ure

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem - poslovni prostor - gostinski lokal v objektu Bazen Sevnica, rok prijave do 23. 11. 2016 do 10. ure

Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica, rok prijave do 3.6.2016

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sevnica (pri OŠ Sava Kladnika Sevnica), rok prijave do 3.6.2016

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM - fitnes studio Sevnica v objektu Športni dom Sevnica, Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica, rok prijave do 2. 6. 2016

Poziv za sodelovanje SGP 2016

Objava prostega delovnega mesta

Javni razpis za izbor izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica za leto 2016, rok prijave: 15.2.2016

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2016, rok prijave: 15.2.2016

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2016 , rok prijave: 15. 2. 2016

Javni razpis zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projketov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2016, rok prijave: 15.2.2016

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2016, do 21.12.

Vloga za uporabo šotora (več dokumentacije na zavihku "Montažni mobilni šotor")

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem - gostinski prostor v objektu Grad Sevnica, Cesta na grad 17, 8290 Sevnica, do 22.6.

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem - gostinski prostor v objektu Grad Sevnica, Cesta na grad 17, 8290 Sevnica - DOPOLNITEV, do. 22. 6.

Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica, do 5.6.

Tržnica unikatnih izdelkov in starin - Vabilo k sodelovanju

Tržnica unikatnih izdelkov in starin - PRIJAVNICA k sodelovanju, do 3. 6. 2015

Javni poziv društvom k sodelovanju za imenovanje Programskega sveta Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, do 29.5.

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem- gostinski prostor v objektu Bazen Sevnica, Prvomajska cesta 15, 8290 Sevnica - DOPOLNITEV, do 7. 5.

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem- gostinski prostor v objektu Bazen Sevnica, Prvomajska cesta 15, 8290 Sevnica, do 7. 5.

Javni razpis za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2015, do 13. 4. 2015

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2015, do 13. 4. 2015

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2015, do 13. 4. 2015

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2015, do 13. 4. 2015

Poziv za sodelovanje SGP 2015, rok prijave: 15. 3. 2015

Razpisni dokumentaciji za razpisa (JR za ugodne kredite podjetništvu z garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 2013, JR za ugodne kredite projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti z garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 2013) lahko najdete na spletni strani RRA Posavje (www.rra-posavje.si) pod rubriko »RAZPISI«. (http://www.rra-posavje.si/index.php?lg=0&)

Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2015 in možnost izposoje razne razpoložljive opreme za prireditve, rok prijave: 27. 2. 2015

Javni poziv k oddaji predlogov za podelitev Prešernovih priznanj in plaket ZDK Sevnica za leto 2014 (obrazci)

Javni razpis za izbor športnika leta 2014, rok prijave do 24.1.2015

Nagradni fotografski natečaj "Šport v občini Sevnica". Rok prijave: 1. 12. 2014

Natečaj »Grajske novice – idejna rešitev za leto 2015«, rok prijave: 15. 10. 2014

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sevnica (pri OŠ Sava Kladnika Sevnica), rok prijave: 6.6.2014

Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica, rok prijave: 6.6.2014

Javni razpis za delovno mesto: direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Javni razpis - Športnik leta 2013, rok prijave: 18. 1. 2014

Predlogi - Športnik leta 2013, rok prijave: 18. 1. 2014

Javni razpis za izbor izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica za leto 2014, rok prijave: 24. 1. 2014

Javni razpis za izbiro programov športa, ki so v javnem interesu v letu 2014, rok prijave: 24. 1. 2014

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2014 , rok prijave: 31. 1. 2014

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2014, rok prijave: 24. 1. 2014

Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica, rok prijave: 12. 8. 2013

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sevnica, rok prijave: 12. 8. 2013

Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja

Javni poziv za oddajo poslovnega prostora v najem poslovnega prostora v objektu Bazen Sevnica, Prvomajska cesta 15, 8290 Sevnica, rok prijave: 15. 3. 2013

Javni razpis za izbor izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica za leto 2013, rok prijave: 28.2.2013

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2013, rok prijave: 28.2.2013

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2013, rok prijave: 28.2.2013

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2013, rok prijave: 28.2.2013

Javni poziv društvom k sodelovanju za imenovanje nadomestnega člana Programskega sveta Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, rok prijave: 25. 10.2012

5. javni poziv za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev Leader iz kvote za leta 2011, 2012 in 2013, do 1.10.2012

Javni poziv za uporabo Športnega dvorane Sevnica, rok prijave: do 10. 8. 2012

Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica, rok prijave: do 10. 8. 2012

4. javni poziv za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev Leader iz kvote za leta 2011, 2012 in 2013, http://www.las-posavje.si/page.php?page_id=3, do 27.07.2012.

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora, v objektu Bazen Sevnica, v najem, rok prijave: 23. 5. 2012

TRETJI Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica, rok prijave: do zasedenosti terminov

TRETJI Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sevnica, rok prijave: do zasedenosti terminov

1. Otroška likovna kolonija Osnovnih šol občine Sevnica »Otroške razglednice«, rok prijave: 11. 5. 2012

Javni razpis za izbor izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica za leto 2012, rok prijave: 12. 3. 2012

Javni razpis za izbiro programov športa, ki so v javnem interesu v letu 2012, rok prijave: 12. 3. 2012

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2012, rok prijave: 10. 3. 2012

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2012 , rok prijave: 12. 3. 2012

Javni poziv za oddajo poslovnega prostora v najem - gostinski prostor v objektu Bazen Sevnica, Prvomajska cesta 15, 8290 Sevnica, rok prijave: 19.1.2012

Pravilnik o podeljevanju priznanj in Prešernovih plaket ZKD 2011, rok prijave: 20. 1. 2012

Javni poziv za oddajo predlogov projektov in aktivnosti za program delovanja KŠTM Sevnica v letu 2012, rok prijave 14. 11. 2011

DRUGI Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica , rok prijave: 28.8.2011

DRUGI Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sevnica (pri OŠ Sava Kladnika Sevnica), rok prijave: 28.8.2011

Javni poziv za najem pisarne v Športnem domu Sevnica, rok prijave: do zasedenosti

PRVI Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica, rok prijave: 25.7.2011

PRVI Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sevnica (pri OŠ Sava Kladnika Sevnica), rok prijave: 25.7.2011

Tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna v letu 2011 tekmovanje za najboljšo tematsko pot v letu 2011, rok prijave: 20. 9. 2011

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sevnica v letu 2010/11, podaljšan rok prijave: do zasedenosti prostih terminov

Javni poziv za uporabo Športnega doma Sevnica v letu 2010/11, podaljšan rok prijave: do zasedenosti prostih terminov

Javni poziv za imenovanje programskega sveta javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. rok prijave: 18. 3. 2011

Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2011, rok prijave 26. 4. 2011

Javni razpis za izbor izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica za leto 2011, rok prijave 18. 3. 2011

Nagradni natečaj za izdelavo logotipa » Sevniške voščenke«, rok prijave: do 28. februar 2011

Javni razpis za izbiro programov športa, ki so v javnem interesu v letu 2011, rok prijave: 28. 2. 2011

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2011, rok prijave: 28. 2. 2011

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2011 , rok prijave: 28. 2. 2011

Predlog za podelitev priznanja – Prešernove plakete - Zveze kulturnih društev Sevnica za leto 2010

»Gostolenje ustvarjanja in umetnosti«

Javno naročilo za sanacijo Bazena Sevnica (kanalizacija, ploščad)

Nagradni natečaj za izdelavo logotipa » Sevniške voščenke«

Javni poziv za oddajo predlogov projektov in aktivnosti za program delovanja KŠTM Sevnica v letu 2011

Fotografski natečaj »Znamenitosti občine Sevnica«

Zbiranje ponudb za Turistična vizitka (film) občine Sevnica »Sevnica zakladnica doživetij«

Javni poziv za oddajo poslovnega prostora v najem poslovnega prostora v objektu Bazen Sevnica, Prvomajska cesta 15, 8290 Sevnica

Javni poziv za oddajo PREDLOGOV PROJEKTOV in AKTIVNOSTI za program delovanja KŠTM Sevnica v letu 2010

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2010

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2010

Javni razpis za izbor izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica za leto 2010

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2010

Javno povabilo za zakup trt modre frankinje v grajskem vinogradu

Javni poziv za pisanje legend iz območja občine Sevnica - podaljšan rok

2. javni poziv za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev LEADER iz kvote za leto 2010

Natečaj za srednješolce

Javni poziv za pisanje legend iz območja občine Sevnica

Javni razpis za izbiro izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica v letu 2009

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2009

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2009

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2009

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem v Športni dvorani Sevnica

Javni poziv za termine v Športni dvorani Sevnica 2008/09

Vloga in cenik za javni poziv za Športno dvorano Sevnica 2008/09

Javni poziv za termine v Športnem domu Sevnica 2008/09

Vloga in cenik za javni poziv za Športni dom Sevnica 2008/09

Javni razpis za izbor izvajalcev programov in projektov na področju kulture v občini Sevnica za leto 2008

Javni razpis za izbiro programov športa, ki so v javnem interesu v letu 2008

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2008

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2008

Javni poziv za termine v Športnem domu Sevnica 2007/08

Javni poziv za termine v Športni dvorani Sevnica 2007/08

REZULTATI RAZPISOV:

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2016

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2016

Rezultati javnega razpisa za turistične prireditve v letu 2016

Rezultati javnega razpisa za mladinske projekte in programe v letu 2016

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2015

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2015

Rezultati javnega razpisa za turistične prireditve v letu 2015

Rezultati javnega razpisa za mladinske projekte in programe v letu 2015

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2014

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2014

Rezultati javnega razpisa za turistične prireditve v letu 2014

Rezultati javnega razpisa za mladinske projekte in programe v letu 2014

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2013

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2013

Rezultati javnega razpisa za turistične programe v letu 2013

Rezultati javnega razpisa za mladinske programe v letu 2013

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2012

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2012

Rezultati javnega razpisa za turistične programe v letu 2012

Rezultati javnega razpisa za mladinske programe v letu 2012

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2011

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2011

Rezultati javnega razpisa za turistične prireditve v letu 2011

Rezultati javnega razpisa za mladinske projekte in programe v letu 2011

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2010

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2010

Rezultati javnega razpisa za turistične prireditve v letu 2010

Rezultati javnega razpisa za mladinske projekte in programe v letu 2010

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2009

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2009

Rezultati javnega razpisa za turistične prireditve v letu 2009

Rezultati javnega razpisa za mladinske projekte in programe v letu 2009

Rezultati javnega razpisa za kulturne programe v letu 2008

Rezultati javnega razpisa za športne programe v letu 2008

Rezultati javnega razpisa za turistične prireditve v letu 2008

Rezultati javnega razpisa za mladinske projekte in programe v letu 2008