Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Javni razpisi - arhiv

KŠTM Sevnica RAZPISUJE

Prosto delovno mesto


Občina Sevnica objavlja: 

Razpis za pridobitev pravice do uporabe KBZ Sevnica Premium – Turistični produkt in vodena doživetja 

Rok oddaje: 15. marec 2021Zamenjava parketa v Športni dvorani Sevnica


KŠTM Sevnica objavlja


KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


Javni poziv za uporabo stojnice na mesečnem sejmu v Sevnici v letu 2021 - Rok za oddajo vlog je 15. 12. 2020:

Javni poziv za uporabo stojnice na kmečki tržnici v Sevnici v letu 2021 - Rok za oddajo vlog je 15. 12. 2020:


Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2021 - Rok za oddajo vlog je 21. 12. 2020:


Športna zveza Sevnica razpisuje:

RAZPIS za sofinanciranje stroškov izvajanja rekreativnih programov za zdravje v letu 2021 v Občini Sevnica

 • Razpis

 • Prijavni obrazec

  Izpolnjen Prijavni list 2020 pošljite do 6. 11. 2020 po e-pošti: martinsek.sara@gmail.com in po priporočeni pošti na naslov: ŠPORTNA ZVEZA SEVNICA, PRVOMAJSKA 15A, 8290 SEVNICA, PP:111 ( s pripisom : za Razpis 2020).
  Upoštevali bomo le prijave, ki bodo prispele pravočasno (skladno z Razpisom 2019).

 

KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:

 

Občinski razpisi 2020

 

Javni poziv zbiranja predlogov za podelitev priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2019


Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2020 - rok 20.5.2020

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - rok 20.2.2020

 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2020 - rok 2.3.2020

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2020 - rok 17.2.2020

1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA


3. PRIJAVNI OBRAZCI
3.1. podatki o prijavitelju

3.2. utemeljitev programa oziroma projekta

3.3. izjave

3.4. izjava o partnerstvu

3.5. vzorec pogodbe


4. OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO
4.1. zahtevek za izplačilo sredstev

4.2. poročilo o izvedenem programu oziroma projektu


5. PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER PROGRAMOV ZA MLADE V OBČINI SEVNICA

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2020 - rok 17.2.2020

1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA


3. PRIJAVNI OBRAZCI
3.1. podatki o vlagatelju

3.2. splošne izjave

3.3. netekmovalni šport

3.4. tekmovalni šport

3.5. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

3.6. športne prireditve

3.7. delovanje športnih organizacij

3.8. vzorec pogodbe


4. OBRAZCI ZA KONČNA POROČILA O PORABI SREDSTEV
4.1. končno poročilo – netekmovalni šport

4.2. končno poročilo – tekmovalni šport

4.3. končno poročilo – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

4.4. končno poročilo – športne prireditve

4.5. končno poročilo – delovanje športnih organizacij


5. ODLOK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SEVNICA


6. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2020

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2020 - rok rok 17.2.2020

 1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

 2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

 3. PRIJAVNI OBRAZCI

 4. OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA OZIROMA PROJEKTA

 5. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI SEVNICA

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica za leto 2020 - rok 17.2.2020

1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA


3. PRIJAVNI OBRAZCI
3.1. podatki o vlagatelju z izjavo

3.2. pregled načrtovanih programskih stroškov in prihodkov v letu 2020

3.3. vokalna glasbena dejavnost

3.4. instrumentalna glasbena dejavnost

3.5. gledališka in lutkovna dejavnost

3.6. folklorne, plesne, mažoretne skupine

3.7. likovna, literarna, foto, video in filmska dejavnost

3.8. vzdrževanje opreme

3.9. izobraževanje

3.10. založništvo

3.11. vzorec pogodbe


4. OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO O PORABI SREDSTEV
4.1. končno poročilo – vsebinski del

4.2. končno poročilo – finančni del


5. PRAVILNIK O POSTOPKU IN MERILIH ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, KI SO SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2020


6. LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2020
Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2020 
- rok 17.2.2020KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


Rok za oddajo ponudbe: je do vključno 20.01.2020 do 10. ure.


Rok za oddajo: do oddaje poslovnega prostora v najem
Občina Sevnica objavlja:

Razpis za pridobitev pravice do uporabe KBZ Sevnica Premium – Hiša gastronomije

Rok oddaje: 10. september 2020


KŠTM SEVNICA OBJAVLJA:


KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


KŠTM Sevnica razpisuje

 

Rok za prijavo kandidatov: je do vključno 05.02.2020.


KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


Rok za oddajo: 10 dni - 16.12.2019
KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2020 - Rok za oddajo vlog je 20. 12. 2019:


ŠPORTNA ZVEZA SEVNICA RAZPISUJE:


KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke OBČINE SEVNICA