Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Javni razpisi in naročila

KŠTM Sevnica razpisuje

 

Rok za prijavo kandidatov: je do vključno 05.02.2020.Občinski razpisi 2020

 

Javni poziv zbiranja predlogov za podelitev priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2019


Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2020 - rok 20.5.2020

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - rok 20.2.2020

 

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2020 - rok 2.3.2020

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2020 - rok 17.2.2020

1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA


3. PRIJAVNI OBRAZCI
3.1. podatki o prijavitelju

3.2. utemeljitev programa oziroma projekta

3.3. izjave

3.4. izjava o partnerstvu

3.5. vzorec pogodbe


4. OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO
4.1. zahtevek za izplačilo sredstev

4.2. poročilo o izvedenem programu oziroma projektu


5. PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER PROGRAMOV ZA MLADE V OBČINI SEVNICA

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2020 - rok 17.2.2020

1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA


3. PRIJAVNI OBRAZCI
3.1. podatki o vlagatelju

3.2. splošne izjave

3.3. netekmovalni šport

3.4. tekmovalni šport

3.5. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

3.6. športne prireditve

3.7. delovanje športnih organizacij

3.8. vzorec pogodbe


4. OBRAZCI ZA KONČNA POROČILA O PORABI SREDSTEV
4.1. končno poročilo – netekmovalni šport

4.2. končno poročilo – tekmovalni šport

4.3. končno poročilo – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

4.4. končno poročilo – športne prireditve

4.5. končno poročilo – delovanje športnih organizacij


5. ODLOK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SEVNICA


6. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2020

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2020 - rok rok 17.2.2020

  1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

  2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

  3. PRIJAVNI OBRAZCI

  4. OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA OZIROMA PROJEKTA

  5. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI SEVNICA

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica za leto 2020 - rok 17.2.2020

1. UVOD S POVABILOM K ODDAJI PONUDBE

2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA


3. PRIJAVNI OBRAZCI
3.1. podatki o vlagatelju z izjavo

3.2. pregled načrtovanih programskih stroškov in prihodkov v letu 2020

3.3. vokalna glasbena dejavnost

3.4. instrumentalna glasbena dejavnost

3.5. gledališka in lutkovna dejavnost

3.6. folklorne, plesne, mažoretne skupine

3.7. likovna, literarna, foto, video in filmska dejavnost

3.8. vzdrževanje opreme

3.9. izobraževanje

3.10. založništvo

3.11. vzorec pogodbe


4. OBRAZEC ZA KONČNO POROČILO O PORABI SREDSTEV
4.1. končno poročilo – vsebinski del

4.2. končno poročilo – finančni del


5. PRAVILNIK O POSTOPKU IN MERILIH ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, KI SO SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2020


6. LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2020
Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2020 
- rok 17.2.2020
KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


Rok za oddajo ponudbe: je do vključno 20.01.2020 do 10. ure.


Rok za oddajo: do oddaje poslovnega prostora v najemPovabilo za OPRAVLJANJE VODENJA na Gradu Sevnica

Image title

Grad Sevnica je osrednji zgodovinski, protokolarni, kulturni in turistični objekt v občini Sevnica. Zaradi povečanega obiska predvsem v toplejšem delu leta k sodelovanju vabimo nove vodnike, ki bi nam pomagali predstavljati naš kulturno-zgodovinski biser. V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) vabimo vse zainteresirane (turistične vodnike in ostale), ki bi želeli izvajati vodenja na Gradu Sevnica, da se nam pridružite. 

Osnovni pogoji za izvajanje vodenja na Gradu Sevnica:

  • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, 

  • komunikativnost, 

  • možnost izstavitve računa za opravljeno storitev vodenja. 

Dodatne informacije in prijave na tel.:
07 81 61 075
ali 051 680 289 ali po e-pošti grad.sevnica@kstm.si.
Kontaktna oseba je Rok Petančič, skrbnik Gradu Sevnica.