Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Javni razpisi in naročila

KŠTM SEVNICA RAZPISUJE:


Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem - poslovni prostor - gostinski lokal v objektu Grad Sevnica 

Rok za oddajo: 15. 2. 2019 do 10.00. Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2019:


Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem - poslovni prostor - gostinski lokal v objektu Grad Sevnica 

Rok za oddajo: 11. 1. 2019 do 10.00. 


Javni razpis


Javno naročilo "Konservatorsko restavratorski posegi na gradu Sevnica"


OBČINA SEVNICA RAZPISUJE:


Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2018Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2018
Javni poziv za uporabo šotora v občini Sevnica za leto 2018:


Ostali razpisi: