Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Javni razpisi in naročila

KŠTM Sevnica razpisuje


Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem 2024 – grajska kavarna 

Rok za prijavo / oddajo ponudb: 6.5.2024 do 10. ure.

Občina Sevnica razpisuje


Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2024

Rok za prijavo: 19. 3. 2024 do 15:00

Dokumentacija 


Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica v letu 2024

Rok za prijavo: 22. 3. 2024 do 13:00

Dokumentacija

Obrazci


Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2024

Rok za prijavo: 22. 3. 2024 do 13:00

Dokumentacija

Obrazci


Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sevnica v letu 2024

Rok za prijavo: 10. 5. 2024 do 13:00

Dokumentacija

Obrazci Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2024

Rok za prijavo: 15. 3. 2024 do 13:00

Dokumentacija

Obrazci