Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Kmečka tržnica

Parkirišče pred lokalom Central's
Trg svobode
8290 Sevnica

Kontaktna oseba:
Zdravko Remar, 051/680/287

Kmečka tržnica poteka vsako sredo in soboto v središču Sevnice (na platoju pred lokalom Central's), med 8. in 12 . uro (od januarja do decembra), na že postavljenih stojnicah.

Lastnik kmečke tržnice je Občina Sevnica, organizator in upravljavec od leta 2007 pa Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Na kmečki tržnici prodajalci prodajajo izdelke, ki so v skladu z občinsko zakonodajo. Na spodnjih povezavah so navedeni pogoji in opis izdelkov, katere se lahko trguje na Kmečki tržnici v Sevnici.

Odlok o tržnem redu Kmečke tržnice v Sevnici

Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici

Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici - sprem. in dop. 1

Prodajalci pošljejo vlogo (za ogled kliknite na povezavo) po vseh poravnanih obveznostih s prilogami na naslov:}KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Vlogi prodajalci priložijo:

  • Kopijo potrdila plačila občinske takse v višini 22,66 €

    Plačilo na št. TRR SI56 0131 0510 0309 107, koda plačila OTHR, BIC koda BSLJSI2X, sklic 11 76104-7111002,na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

  • Kopijo dokumenta o registraciji dejavnosti (priglasitveni list, izpisek iz RKG -register kmetijskih gospodarstev,…).

Na podlagi podane dokumentacije pridobijo dovoljenje za prodajo na Kmečki tržnici Sevnica.