Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Košnja na Lisci

Košnja na tradicionalni način, tržnica domače obrti in lokalne pridelane hrane, kulturno zabavni program.

Informacije: KŠTD Razbor (www.razbor.si - tel.: 041 254 217 - Matej)