Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Mednarodna slikarsko kiparska kolonija

Image title