Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Mladim prijazna občina

Dne 20. novembra je bila v Mariboru slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina. Certifikat, ki ga pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja podeljuje Mladinski svet Ajdovščina, v sodelovanju s Skupnostjo občin in tudi z Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013, je med šestimi občinami prejela tudi občina Sevnica. Prevzel ga je podžupan Janez Kukec.

Slovenija je v dveh letih od začetka podeljevanja certifikatov bogatejša za 13 lokalnih skupnosti, ki ustvarjajo razmere za življenje in razvoj mladih v domačem lokalnem okolju.

Certifikat spodbuja lokalne skupnosti, da odigrajo svojo vlogo pri vzpostavljanju okolja, prijaznejšega do mladih, in se pri tem oblikujejo v odgovornega odraslega državljana. Kot prednostna področja pri osamosvajanju mladih so pri certifikatih izpostavljeni politika izobraževanja, zaposlovanje, stanovanjska politika, politika informiranja mladih, participacija, mladinsko organiziranje in mobilnost.

Certifikat je priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik, in hkrati opominja preostale lokalne skupnosti na potrebo po sistematičnem obravnavanju področja mladih na lokalni ravni. Hkrati predstavlja tudi konkretno usmeritev, kako izboljšati razmere na področju lokalnih mladinskih politik v lokalnih skupnostih, in spodbuja lokalno oblast k nadaljevanju dela na tem področju.

Znak "MLADIM PRIJAZNA OBČINA" se nahaja nad vhodom v Mladinski center Sevnica.

Image title