Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Mladinska dejavnost

Mladinska dejavnost je mladinsko delo, ki vključuje oblike neformalnega učenja, usposabljanja, medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost mladih, zdrav način življenja in preventivne aktivnosti v zvezi z odvisnostmi, spodbujanje ustvarjalnosti.

Področje mladinske dejavnosti ni vezano zgolj in samo na prostor Mladinskega centra Sevnica, temveč gre za širši pojem in dejavnosti.

Zavod na področju mladinske dejavnosti (dogajanje izven prostorov Mladinskega centra Sevnica) sodeluje na različnih prireditvah (Pustovanje za otroke, Olimpijski teden mladih, Festival mladih, Kitariada, Ustvarjalnice na bazenu, Grajske bučke, Teden otroka, Teden vseživljenjskega učenja, Silvestrovanje).

 

Mladinska dejavnost, deluje tudi na naslednjih področjih:

 • organizacija raznih prireditev in dogodkov.

 • sodelovanje pri raznih dogodkih in prireditvah,

 • tehnična in druga pomoč društvom in klubom pri njihovem delovanju (pomoč pri organizaciji prireditev, oblikovanje in tiskanje letakov, plakatov, oglaševanje, pripravljanju prostora, zagotavljanje brezhibnosti opreme, obveščanje o dogodkih, koledar napovedi prireditev …),

 • trženje objektov, reklamnih oglasov na objektih, prireditvah in v časopisu,

 • izdajanje lokalnega časopisa Grajske novice, ki izhaja kot mesečnik, v njem pa so pomembne novice in informacije za vse občane občine Sevnica, s trženjem oglasnega prostora in zakupa strani,

 • skrb za ažurno vsebino na portalu »Moja občina« in drugih virih, ki so z njim povezani,

 • skrb za ažurno vsebino spletnih strani zavoda in tudi drugih posameznih strani ter socialnih omrežij,

 • projekti povezovanja krajevnih skupnosti in društev,

 • skrb in izvedba novoletne okrasitve mesta,

 • oglaševanje prireditev, dogodkov in drugih vsebin,

 • sodelovanje z občino pri občinskih razpisih ter svetovanje društvom pri prijavah,

 • sodelovanje z občino pri raznih razvojnih projektih in investicijah,

 • priprava elaboratov (prireditve, podlage za table naravnih in kulturnih znamenitosti, tematske poti in drugo),

 • iskanje virov financiranja (razpisi, trženje produktov …),

 • skrb za razno opremo in njihovo uporabo (šotor, vozila, oder,…),

 • povezovanje z drugimi društvi, inštitucijami in posamezniki na področju regije Posavja.

Sledimo tudi zastavljenim kazalnikom Strategije za mlade v Občini Sevnica 2019 – 2024.

&nbps;


 

POVABILO

VABIMO VAS, DA SOOBLIKUJTE DOGAJANJE ZA MLADE

Če si stara ali star od 15 do 29 let, te vabimo, da s svojimi pobudami in predlogi pripomoreš k še pestrejšemu mladinskemu dogajanju v občini. Skupaj z nami oziroma z našo podporo lahko uresničiš marsikatero željo, idejo ...

Predlagaj dogodke, akcije, periodične dejavnosti ipd., v sklopu katerih bi aktivno sodeloval/-a pri načrtovanju, koordiniranju, informiranju mladih, pripravi, izvedbi, evalvaciji.

Sporoči, ali želiš priložnosti zase:

 • če želiš javno nastopiti (petje, igranje, ples, igra, literatura, poezija),

 • če želiš predstaviti svoja ustvarjalna dela javnosti (likovna, fotografska, ročna dela),

 • če želiš svoje znanje na delavnicah oz. tečajih deliti z drugimi mladimi,

 • če želiš sodelovati pri pripravljanju in izvajanju dogodkov za mlajše otroke,

 • če želiš občasno pomagati pri pripravljanju oz. izvedbi naših dogodkov,

 • če želiš sodelovati pri medvrstniškem informiranju …

Vabimo te, da se čim prej oglasiš v Mladinskem centru Sevnica na Trgu svobode 10, vsak delovni dan od 12. do 18. ure. Lahko tudi pokličeš na 051 680 290 (Mojca) ali 051 680 220 (Evija), da se dogovorimo za srečanje! 

Predloge in svoj stik lahko posreduješ tudi na info@kstm.si.

 

Zaposleni na mladinski dejavnosti:

Evija Evelin Zavrl, svetovalka za mladino (evija.zavrl@kstm.si)

Mojca Švigelj, višja referentka za mladinsko dejavnost (mojca.svigelj@kstm.si)