Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Mladinski center Sevnica

Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim asociativne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in avtonomni mladinski prostor.

Mladinski delavci so na enem od svojih srečanj definirali mladinski center kot organizacijo, ki povezuje ljudi v ustrezno ustvarjeni socialni prostor, v katerega se vključujejo mladi kot posamezniki za usmerjeno preživljanje prostega časa in kjer poteka celostna obravnava posameznika.

Mladinski center = Ljudje + Socialna atmosfera + Prostor, kamor se vključujejo mladi kot posamezniki za usmerjeno ali neusmerjeno preživljanje prostega časa in kjer poteka celostna obravnava posameznika.

Mladinski center je temelj za izvajanje ukrepov ciljno naravnane mladinske politike v okolju, definiran in podprt z ustrezno zakonodajo ter dolgoročno umeščen v okolje.

Prepoznan je kot povezovalni element med različnimi področji, ki vključujejo mlade.


SPLOŠNO O MC SEVNICA

Mladinski center Sevnica, ki deluje v okviru KŠTM Sevnica, je kulturni in socialni prostor, kjer lahko mladi kakovostno preživljajo prosti čas. Je prizorišče, v katerem se lahko sproščeno družijo, spremljajo kulturne prireditve ali se neformalno izobražujejo. Prav tako lahko mladi v mladinskem centru pomagajo s prostovoljnim delom. Prostori so ustrezno opremljeni za kakovostno preživljanje prostega časa otrok, mladih in njihovih staršev. Preko dejavnosti, ki potekajo v MC, pri mladih vzpodbujamo in krepimo socialno kohezivnosti. Vsebinsko različne prostočasne dejavnosti so organizirane in strokovno vodene.

V času šolskega leta smo odprti od ponedeljka do petka od 12.00 do 18.00, sobote od 15.00 do 19.00, v času počitnic pa od 10.00 do 15.00, sobote od 15.00 do 19.00.

Kontakt:

MLADINSKI CENTER SEVNICA
Trg svobode 10, 8290 Sevnica
T: 07/81-61-070
@: mojca.svigelj@kstm.si
S: www.kstm.si
FB, IG: mladivsevnici

Brošura MC Sevnica

Image title


PROGRAMI:

KOORDINATOR UNICEFOVIH VARNIH TOČK V OBČINI

Otroci in mladostniki se pogosto znajdejo v položaju, ki mu sami niso kos. Nezaupanje, neznanje, predvsem pa neizkušenost so dejavniki, ki vplivajo na veliko izpostavljenost nevarnostim vsakdanjega življenja. Namen programa je zagotoviti varnejše okolje za otroke in mladostnike. Z varnimi točkami mladim omogočimo, da se po pomoč zatečejo, kadar jo potrebujejo, in na mesto, kjer ni takoj vidno, da so pomoč iskali (s tem se izognemo zaznamovanosti). Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organizacij, če je treba. Otrokom in mladostnikom so točke duševna opora, njihov namen pa je tudi okrepiti povezavo med vsemi dejavniki družbe, ki vplivajo na varnost v mestu. V občini Sevnica je trenutno vzpostavljenih 21 varnih točk.

POMOČ PRISELJENCEM PRI INTEGRACIJI V NAŠE OKOLJE

Uspešno vključevanje v slovensko družbo ni le odgovornost priseljencev, ampak se mora temu prilagoditi tudi družba. Ta jih mora spodbujati, jim olajšati vključevanje v izobraževalne in delovne procese ter omogočiti njihovo udeležbo v političnem in medijskem prostoru.Za uspešno vključevanje je pomembno, da se priseljencem omogoči pridobitev osnovnega znanja jezika, zgodovine in institucij države gostiteljice ter omogoči pridobitev informacij o pravicah in dolžnostih, delu in življenju v Republiki Sloveniji. Prav to sta poglavitni namen in cilj organiziranega poučevanja slovenskega jezika, ki ga že drugo leto zapored izvajamo v Mladinskem centru Sevnica. Brezplačni program se izvaja vsak ponedeljek, od 10.00 do 12.00, zajema pa tudi pripadajoče gradivo. Za vse informacije sem vam na voljo na telefonski številki 051 680 290 ali na e-naslovu: mojca.svigelj@kstm.si.

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe. Mladim v občini ponujamo možnost sodelovanja pri različnih programih za mlade. Skozi celo leto širimo prostovoljstvo po šolah in vrtcih.

TURNIRJI V DRUŽABNIH IN ŠPORTNIH IGRAH

V MC Sevnica spodbujamo igranje družabnih in športnih iger, s katerimi želimo otroke in mladostnike odvrniti od prekomerne uporabe računalnika (socialnih omrežij) in jim predstaviti igre, ki temeljijo na neposrednem druženju in zdravih oblikah preživljanja prostega časa. S tem otroci začutijo skupinsko dinamiko in se med seboj povežejo.

USTVARJALNICE, DELAVNICE

Mali, pa tudi veliki umetniki potrebujejo vedno nove izzive. Zato jih spodbujajmo in jim pomagamo razvijat kreativnost in domišljijo, ročne spretnosti, čut za estetiko in smisel za oblikovanje uporabnih in dekorativnih predmetov tako, da uresničujejo svoje zamisli s slikanjem, risanjem, oblikovanjem in ustvarjanjem na različne materiale. Teme sledijo praznikom, letnim časom in posebnim priložnostim.

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

Pri medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanja med generacijami, predvsem gre za medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih razmerah. Ko govorimo o sožitju generacij, imamo v mislih sožitje med mladimi, srednje starimi in starimi, vendar tudi sožitje različnih generacij starih med seboj. Medgeneracijsko povezovanje izvajamo v sodelovanju s šolami, prostovoljci, domovi ostarelih, DU Impoljco, Ozaro. V ta namen organiziramo različne ustvarjalne, računalniške in športne delavnice. Vsako leto se priključimo tudi vseslovenskemu projektu Simbioza.

DOBRODELNE AKCIJE

Danes je čut za pomoč ljudem, za drobna dela in dejanja, izjemno pomemben. Negujemo in širimo med mlade ga tudi v Mladinskem centru Sevnica, kjer izvajamo prostovoljne in dobrodelne aktivnosti širšega pomena, kot na primer: zbiranje zamaškov, pločevink, oblačil, igrač, hrane, hrane za živali….

POMOČ PRI UČENJU IN DOMAČIH NALOGAH

Individualna in skupinska učna pomoč je organizirana za učence razredne in predmetne stopnje, ki imajo težave pri razumevanju in osvajanju učne snovi, katerim se pogosto pridružijo čustvene stiske. Pomoč je namenjena predvsem tistim otrokom, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo dosegati zastavljenih učnih ciljev in potrebujejo individualno vodenje in spremljanje.

ANGLEŠKI KAMP NA LISCI

Med poletnimi počitnicami bomo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem ponovno organizirali angleški kamp. V primeru velikega interesa bomo izvedli 2 termina.

VKLJUČENOST V PROJEKT MLADIM, V SODELOVANJU Z MREŽO MAMA IN DRUGIMI MC-JI

Mreža MaMa je v letu 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. V projektno idejo so vključili 18 mladinskih centrov po Sloveniji; med njimi tudi MC Sevnica. Mladinski delavci bodo pri projektu sodelovali kot trenerji in razvijalci metod posameznih modulov in s tem pridobili dodatne kompetence. Dodatno se bo preko mladinskih centrov vključilo še 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32na novo usposobljenih mladinskih delavcev/ informatorjev. Sredstva za zaposlitev so zagotovljena iz razpisa tako da predvidevamo na tak način zaposliti tudi nekoga na področju mladinskih dejavnosti. Mreža MaMa je pri pripravi načrta usposabljanj in drugih aktivnosti, upoštevala realno stanje na trgu dela mladih in tako jasno izpostavlja namero po vključitvi tako mladih z manj priložnostmi, kot vseh ostalih podskupin.

PROMOCIJA SEVNIŠKE VOŠČENKE

To je sinonim za sorto jabolk - dolenjsko voščenko. Voščenke so skupina jablanovih sort, ki imajo skupno lastnost izrazit voščeni poprh po koži ploda in je bil v preteklosti zelo čislan. Da je sevniška, se je je prijelo zaradi tega, ker je bila Sevnica v preteklosti zbirni in odpremni center, naš plemeniti sadež pa je potoval po železnici zlasti na cesarski dunaj. Tam so ji rekli lichtensteiner wachsapfel. Na angleškem tržišču je bila priznana kot posebna specialiteta, ki je drugod ni mogoče najti. Milo podnebje, veliko sonca in jutranja meglica so ji dali posebno aromo. Ta vrsta jabolka je uspevala le v spodnjesavski in sotelski dolini. Kdor jo okusi, je ne more prehvaliti. Žal so drevesa, ki rodijo sevniško voščenko že precej redka, zato je potrebno nekaj storiti, da to odlično jabolko ne bo izumrlo v krajih kjer je doma. Zato bomo svoje dejavnosti namenili spoznavanju in negovanju pozabljene sorte jabolk, ki so jih vsako posebej zavijali v svilen papir in jih, kot specialiteto vozili med najbolj eminentne ljudi tistega časa. Prav je, da se spomnimo, da cenimo našo dediščino. Na temo sevniške voščenke je bilo že veliko narejenega. K uspešnosti promocije so prispevale šole, vrtci, posamezna društva, v zadnjem času pa tudi Turistična zveza, ki je projekt sajenja lipe nadaljevala s projektom sajenja sevniške voščenke. V letu 2017 se bomo povezali z TZ z namenom narediti dogodek sajenja sevniške voščenke, 22.4.2017, na svetovni dan zemlje, večji, bolj odmeven in z namenom vključiti v projekt čim večje število mladih.

POUČEVANJE FRANCOKEGA JEZIKA

 Prijave na tečaje sprejemamo preko telefona 051 680 290 (Mojca) ali na e-poštni naslov mojca.svigelj@kstm.si. Tečaji potekajo vsako sredo, ob 17.00. Z vami je naša prostovoljka Gaelle iz Francije in Katja, animatorka v MC Sevnica.

INFORMIRANJE

Na info točki posredujemo informacije in informativno gradivo ter svetujemo mladim s področij:

 • formalno izobraževanje,

 • neformalno izobraževanje, 

 • borza dela, 

 • pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, 

 • kultura,

 • zdravstvena preventiva, 

 • pomoč v stiski, 

 • šport in rekreacija, 

 • mladinski turizem, 

 • prosti čas, 

 • duhovnost,

 • prostovoljno delo,...

Omogočamo brezplačen dostop do interneta in drugih informativnih publikacij ter prospektov in izvajamo storitve za mlade, kot so fotokopiranje, tiskanje...

NUDENJE INFRASTRUKTURE

Mladim ponujamo možnost uporabe prostorov Mladinskega centra za praznovanja, tečaje, programske vsebine institucij in društev, druge oblike najema in tehnično podporo (glasbena oprema, oder, ozvočenje in računalniki. Poleg pestrega izbora družabnih iger, namiznega tenisa, ročnega nogometa, pikada, so na voljo tudi X-box igre. Prostori MC zagotavljajo sočasno izvedbo različnih aktivnosti, saj imamo na voljo tudi ločeno, računalniško učilnico.

PRIREDITVE:

PUSTOVANJE

Na pustno nedeljo organiziramo Pustno rajanje za najmlajše, kjer lahko otroci vsaj za en dan zamenjajo svoje obraze.

KITARIJADA

Tradicionalna Kitarijada starih bendov, se odvija v mesecu avgustu.Predstavijo pa se glasbene skupine ki igrajo glasbo, ko se je plesalo rock'n'roll in poslušalo pop/rock glasbo iz obdobja 50, 60 in 70 let preteklega stoletja.

SILVESTROVANJE

Vsako leto pripravimo pester program s silvestrovanjem za najmlajše. Pridne obišče tudi dedek mraz.

POLETNO DOGAJANJE NA BAZENU

V času kopalne sezone tedensko organiziramo različne glasbene dogodke za mlade kot so: Karaoke, Koncerti, Predstavitveni večeri različnih narodnosti in kultur, Kulinarični večeri

OLIMPIJSKI TEDEN

Med poletnimi počitnicami, prvi teden, bomo v sodelovanju s ŠKS in Športno zvezo Sevnica organizirali teden, ki bo športno obarvan. V sam program bomo vključili vsa razpoložljiva igrišča, od teniškega, odbojkarskega, nogometnega in balinarskega v Boštanju, in bazen. Pri samem izvajanju nam pomagajo prostovoljci. Vse aktivnosti bodo za obiskovalce brezplačne.

VETER V LASEH

Mladi potrebujejo vzpodbudo, priložnosti in predvsem zgled, da lažje stopijo v pravo smer in svoja življenja zapolnijo z združevalno, zabavno in zdravo aktivnostjo kot je šport. Zato smo se priključili projektu Športne unije Slovenije in v okviru akcije VETER V LASEH širili ljubezen do športne aktivnosti med mladimi. Veter v laseh je športno-družbena akcija, katere osrednji namen je ponuditi mladim med 6. in 25. letom starosti priložnosti za aktivnejše preživljanje prostega časa in vzpostavljanje zdravega in kvalitetnega odnosa do življenja skozi športno aktivnost kot alternativo vsem oblikam zasvojenosti.

TEDEN OTROKA

Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V Tednu otroka organiziramo različne prostočasne in razvedrilne programe za otroke, v sodelovanju z osnovnimi šolami v občini.

POVABILO

VABIMO VAS, DA SOOBLIKUJTE DOGAJANJE ZA MLADE

Če si stara ali star od 15 do 29 let, te vabimo, da s svojimi pobudami in predlogi pripomoreš k še pestrejšemu mladinskemu dogajanju v občini. Skupaj z nami oziroma z našo podporo lahko uresničiš marsikatero željo, idejo ...

Predlagaj dogodke, akcije, periodične dejavnosti ipd., v sklopu katerih bi aktivno sodeloval/-a pri načrtovanju, koordiniranju, informiranju mladih, pripravi, izvedbi, evalvaciji.

Sporoči, ali želiš priložnosti zase:

 • če želiš javno nastopiti (petje, igranje, ples, igra, literatura, poezija),

 • če želiš predstaviti svoja ustvarjalna dela javnosti (likovna, fotografska, ročna dela),

 • če želiš svoje znanje na delavnicah oz. tečajih deliti z drugimi mladimi,

 • če želiš sodelovati pri pripravljanju in izvajanju dogodkov za mlajše otroke (Veselo pustovanje, Ta prav živ žav, miklavževanje),

 • če želiš občasno pomagati pri pripravljanju oz. izvedbi naših dogodkov,

 • če želiš sodelovati pri medvrstniškem informiranju …

Vabimo te, da se čim prej oglasiš v Mladinskem centru Sevnica na Trgu svobode 10, vsak delovni dan od 13. do 19. ure. Lahko tudi pokličeš na 051 680 290, da se dogovorimo za srečanje! 

Predloge in svoj stik lahko posreduješ tudi na mojca.svigelj@kstm.si.

Ekipa mladinskega centra:

Mojca Švigelj, referentka za mlad.dej. KŠTM Sevnica, mojca.svigelj@kstm.si in Barbara Zagorc, sodelavka na mladinski dejavnosti.