Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Najem kombija KŠTM Sevnica

OSEBNO VOZILO ZA PREVOZ POTNIKOV

Kontaktna oseba:
Petra Biderman, 031/703-982


Vloga za uporabo vozila (kliknite na besedilo)

Vlogo posredujte na: petra.biderman@kstm.si


PRAVILNIK o uporabi osebnega vozila za prevoz potnikov v upravljanju Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (velja od 21. 12. 2015 dalje)

PRAVILNIK o uporabi osebnega vozila za prevoz potnikov v upravljanju Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (velja od 5. 3. 2014 do 20.12.2015)


REZERVACIJSKI KOLEDAR si lahko ogledate na brezplačno dostopnem koledarju kombi.sevnica@gmail.com

Vse uporabnike osebnega vozila za prevoz potnikov obveščamo, da se stanje števca vožnje vpisuje iz tahografa.