Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

OD RIBIČA DO GRAŠČAKA

Image title

Image title

Image title

Image title


Naziv operacije: Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi 


Akronim operacije: OD RIBIČA DO GRAŠČAKA 


Nosilec projekta: KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O. 

Partnerji projekta: Akval d.o.o., Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti –. KŠTM Sevnica, Kulturno društvo Leskovec pri Krškem 

Povzetek operacije

Izzivi, ki jih operacija rešuje:
Iz SWOT analize SLR je razvidno, da so ribogojstvo, lokalni izdelki, naravna in kulturna dediščina največji potencial regije, ki je trenutno neizkoriščen. Ni povezanih ponudnikov ali skupnih paketov doživetij, zanimivih produktov, ki bi v regijo pritegnili obiskovalce ali obiskovalcem bližnjih term ponudili zanimiv izletniški turizem. Ponudniki na področju ribogojstva so vedno bolj izpostavljeni hudi konkurenci cenovno ugodnejših tujih uvoznikov. Zaradi manjših količin so proizvodne cene višje, ponudniki pa nekonkurenčni. Vedno manj mladih se odloča za te poklice. Priložnost vidimo v diverzifikaciji dejavnosti, povezovanju ribogojstva z vinogradništvom in upravljalci kulturne dediščine ter razvoju skupne ponudbe kulturnega in zelenega turizma regije.
Operacija sovpada s cilji tematskega področja delovnih mest in zadovoljuje več potreb navedenih v SLR, ohranja delovna mesta in ustvarja 1 novo delovno mesto. Operacija izboljšuje ekonomičnost ribogojstva v Posavju, dodaja vrednost pridelkom z nadgradnjo v ribje izdelke in kulinariko, cobrandingu z vinom. 

Glavne dejavnosti:  

  • Razvoj inovativnega turističnega produkta »Od ribiča do graščaka« na temelju Zgodovinsko-naravoslovne raziskave ribištva, ribogojstva, legend in zasnovanih 5ih zgodb »Od ribiča do graščaka« 

  • Vzpostavitev 2 Centrov za obiskovalce (v Vinski kleti Krško pri Šrajbrskem turnu in v Lutrovi kleti pri gradu Sevnica), kjer se bo vzpostavila infrastruktura za izvajanje turističnega produkta, postavila razstava in multimedijska oprema 

  • Program izobraževanja in informiranja o posavski ribi, življenju med reko, gradovi in vinogradi, dediščini in lokalnih izdelkih: program za šole, izobraževalni film, kulinarično-kulturni večeri, kuharski tečaji, Dnevi odprtih vrat. 

  • Promocija in promocijska gradiva: novinarska konferenca, PR aktivnosti, digitalni marketing, 5 kratkih videov, predstavitvena zloženka, knjižica z »Zgodbami od ribiča do graščaka«, knjižica z recepti ribje kulinarike in kombinacije z vinom ter drugi promocijski materiali. 

Cilji: 

  1. Razvoj inovativnega turističnega produkta »Od ribiča do graščaka«, ohranitev delovnega mesta v ribogojstvu in 1 novo delovno mesto za trženje novega produkta. 

  2. Vzpostaviti 2 Centra za obiskovalce za skupen nastop na trgu. 

  3. Dvigniti prepoznavnost posavske ribe z izvajanjem programa informiranja in izobraževanja. 

  4. Dvig konkurenčnosti ribogojstva s posodobitvijo opremo za pakiranje rib. 

  5. Dvig dodane vrednosti izdelkom z razvojem ribjih izdelkov in ribje kulinarike, dodajanje storitev.

Opis pričakovanih rezultatov in učinkov operacije:
V projektu se bo vzpostavil nov turistični produkt, potrebna infrastruktura, zbrale informacije, oblikovala izobraževalna in promocijska gradiva ter ustvarilo novo delovno mesto za izvajanje turističnih programov. Vse informacije bodo javno dostopne, dvignilo se bo zavedanje o dediščini ribogojstva in motiviralo mlade za izbor tovrstnih poklicev.

Povezave do spletnih strani: