Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Ostala društva in aktivi

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV SEVNICA - BOŠTANJ
Dolenji Boštanj 101
8294 Boštanj

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MALKOVEC
Tržišče 23
8295 Tržišče
Kontakt: Uroš Flajs
041/ 657-561

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠENTJANŽ
Krmelj 86
8296 Krmelj
Kontakt: Rudi Bec
031/650 284

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV STUDENEC
Studenec 33
8293 Studenec
Kontakt: Matjaž Jakša
031/847-178