Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Pomoč pri učenju in domačih nalogah

Individualna in skupinska učna pomoč je organizirana za učence razredne in predmetne stopnje, ki imajo težave pri razumevanju in osvajanju učne snovi, katerim se pogosto pridružijo čustvene stiske. Pomoč je namenjena predvsem tistim otrokom, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo dosegati zastavljenih učnih ciljev in potrebujejo individualno vodenje in spremljanje.

Temperatura bazen Sevnica

  • temperatura zraka: 27, 7 °C
  • temperatura mali bazen: 22, 4 °C
  • temperatura veliki bazen: 22,1 °C