Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Povabilo na izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti

Spoštovani,

Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov Posavja lepo razvija kot turistična, športno-rekreacijska in tudi vzgojno-izobraževalna destinacija. Ker je to ena osrednjih turističnih točk občine, je pomembno vključena v aktualno pripravo strategije za razvoj turizma sevniške občine, ki bo izdelana v letošnjem letu.

Pomembna in v letošnjem letu aktualna vsebina je tudi projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. Cilj je povezovanje naravne in kulturne dediščine območja Lisce ter krepitev sodelovanja lokalnih ponudnikov za oblikovanje turističnega produkta, namenjenega lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regijiin turistom iz tujine.

Projekt izvaja Občina Sevnica z več partnerji, pomemben segment pa je tudi vključevanje zainteresirane javnosti, ki z različnimi pogledi in predlogi pomembno prispeva k še boljšim in v lokalnem prostoru usklajenim ciljem.

Vabimo vas k udeležbi na izobraževalne delavnice za izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti.Cilj je skupaj pripraviti vsebine, ki jih bodo lahko v okviru izobraževalnih dejavnosti na Lisci koristile osnovne šole in drugi uporabniki. V septembru 2018 bo organiziranih pet delavnic, ki jih bo vodil Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka.

Delovno gradivo za izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti (splošni podatki, napotki o interpretaciji naravne dediščine, fotografije z opisi značilnosti živalskega in rastlinskega sveta Lisce, opis Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, Natura 2000, pomen zavarovanih območij) bo pripravljeno vnaprej.

Vljudno vabljeni k udeležbi, svoj interes za sodelovanje pa nam lahko sporočite do 31.8.2018 preko e-pošte na naslov vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si oziroma na telefonsko številko 031 86 42 73.

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica