Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Zelena doživetja Posavja oz. ReviZen

Image title

Image title

Image title


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija


Povzetek in namen projekta:

V Posavju urbana območja potrebujejo revitalizacijo, oživitev, privlačnost in vpeljavo novega programa interpretacij, ki bo predstavljal nov inovativen turistični produkt.

Projekt Zelena doživetja Posavja nadgrajuje turistično znamko Posavje polno priložnosti. Zajema ozelenitev posameznih urbanih območij Posavja s pomočjo tradicionalnih vrst, kar bo izvedeno z zasaditvijo različnih rastlinskih vrst in dreves. Nastale bodo nove interpretacijske točke, ki povezujejo naravo, kulturno dediščino, igrifikacijo, urbana območja, predvsem pa prebivalce in jih nadgradili v program interpretacij. Na ta način sledimo viziji SLR, Dinamična, povezana in privlačna skupnost ter sloganu Slovenije, kot zelene, aktivne in zdrave dežele.


Projektni partnerji:

Vodilni partner: Občina Krško, ostali partnerji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Občina Bistri a ob Sotli, Občina Radeče, Galerija Božidar Jakac, Center za podjetništvo in turizem Krško


Način financiranja:

Operacijo ReviZen sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Skupna vrednost projekta: 204.160,69 EUR od tega KŠTM Sevnica: 40.935,59 EUR.

Obdobje izvajanja: 01.11.2017 do 30.10.2019

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si in LAS: http://www.las-posavje.si


Cilji operacije:

a) Revitalizirati urbana območja z zelenimi vsebinami, ki povečujejo biotsko pestrost

b) Povezati in aktivirati ljudi, ki živijo in delajo na urbanih območjih

c) Usposobiti akterje turističnih storitev in druge deležnike

d) Ozavestiti prebivalce o pomenu varovanja narave

e) Nadgraditi Posavje polno priložnosti z novim turističnim produktom

f) Povezati nov sonaravni turizem z obstoječo ponudbo v celovito barvno zgodbo Posavja


Rezultati operacije:

  1. 1 izdelan načrt izvedbe revitalizacij in načrt upravljanja v urbanih območij

  2. 14 atraktivno revitaliziranih urbanih območij

  3. 8 oblikovanih interpretacijskih točk in 3 programi interpretacij

  4. 3 izvedena usposabljanja za pridobitev znanja na področju rastlinskih vrst in programov interpretacij

  5. 18 izvedenih igrificiranih delavnic in dogodkov

  6. 1 razvit nov inovativen turistični produkt

  7. 1 nadgrajena obstoječa ponudba in z njo Posavje polno priložnosti

  8. 1 izvedena novinarska konferenca


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title