Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Ride&Bike; II

Image title


Image titleČezmejni projekt RIDE&BIKE II, ki je v deležu 85 % podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma preko javnega razpisa Interreg Slovenija-Hrvaška 2014.-2020., se je uradno pričel 1.9.2018 in se bo izvajal 30 mesecev do 28.2.2021. / Prekogranični projekt RIDE&BIKE II, koji je 85% sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje Interreg Hrvatska-Slovenija 2014.-2020. počeo se provoditi 1.9. 2018. i provodit će se 30 mjeseci odnosno do 28.2.2021. godine.

Celotna vrednost projekta znaša 875.472,55 EUR, od česar znašajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 744.151,66 EUR. / Ukupna vrijednost projekta iznosi 875.472,55 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 744.151,66 EUR.

V projektu sodeluje šest (6) partnerjev, trije partnerji s hrvaške strani in trije s slovenske, in sicer sledeči / U projektu sudjeluje šest (6) partnera, tri s hrvatske i tri sa slovenske strane:

  • Zagorska razvojna agencija (vodilni partner projekta),

  • Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije,

  • Turistička zajednica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«,

  • Razvojna agencija Kozjansko,

  • Razvojna agencija Sotla in

  • Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Projektni partnerji delujejo regionalno in skozi projektne aktivnosti ustvarjajo večjo čezmejno turistično destinacijo. Glavni cilj projekta je razvoj posebnih turističnih produktov in izdelkov, namenjenih kolesarjem, pohodnikom in konjenikom, ki temeljijo na razlagi naravne in kulturne dediščine z vzpostavitvijo sistematičnega upravljanja razvoja trajnostnega aktivnega turizma. Inovativnost projekta pa se kaže v izboljšanju in uresničevanju skupnih čezmejnih ciljev. / Projektni partneri djeluju regionalno i kroz projektne aktivnost stvaraju veću prekogrančnu turističku destinaciju. Glavni cilj projekta je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Inovativnost projekta se očituje u poboljšanju i realizaciji zajedničkih prekograničnih ciljeva.

Konkretni rezultati čezmejnega projekta bodo med drugim: oblikovani standardi za gostinsko in nastanitveno ponudbo namenjeno kolesarjem in konjenikom, 4 novo trasirane konjeniške poti ter 4 novo trasirane kolesarske in pohodniške poti, ureditev postajališč in počivališč za konje ter kolesarje, organizacija dveh (2) čezmejnih konjeniških in dveh (2) kolesarskih dogodkov, organizacija delavnic za turistične ponudnike gostinskih in nastanitvenih kapacitet, organizacija delavnic za turistične javne delavce in turistične vodnike, organizacija kolesarske in konjeniške strokovne ekskurzije za touroperaterje, specifični inovativni tematski spominki, sistematična promocija skupnih turističnih produktov skozi sodobne informacijske kanale in še več aktivnosti na povezanem čezmejnem območju. / Konkrenti rezultati projekta, između ostaloga, budu: oblikovani standardi za ugostiteljski i smještajnu ponudu namijenjeni biciklistima i jahačima, 4 novo trasirane konjičke i 4 novo trasirane biciklističke staze, uređenje odmorišta za bickliste, jahače i konje, organizacija prekograničnih konjičkih i biciklističkih događaja, organizacija radionica za turističke ponuditelje ugostiteljskih i smještajnih usluga, organizacija biciklističke i konjičke stručne ekskurzije za turoperatore, specifični inovativni tematski suveniri, promocija zajedničkih turističkih proizvoda kroz informativne kanale i još puno drugih aktivnosti na prekograničnom području.

Predstavitve dogodka so se poleg novinarjev udeležili tudi predstavniki klubov, društev in zainteresirani posamezniki tako s Hrvaške kot Slovenije, ki bodo tako ali drugače vključeni ali pa deležni učinkov projekta. / Konferenciji su, osim novinara, prisustvovali i predstavnici klubova, društava i ostali zainteresirani sudionici, kako iz Hrvatske, tako i iz Slovenije koji budu na neki način sudjelovali u provedbi projekta.

Image title


Image title