Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Sejem v Sevnici

Sevniški sejem poteka vsako 1. soboto v mesecu na Trgu svobode v Sevnici (parkirišče za HTC-jem in na platoju pred OŠ Sava Kladnika Sevnica), med 8. in 12. uro. Na njem razstavlja preko 70 prodajalcev.

Pogoji za prodajalce: Plača se občinska taksa, nato pa se plačuje mesečno v enkratnem znesku po izstavljenem računu, pred zasedbo najemnega prostora.

Na Sevniškem sejmu prodajalci prodajajo izdelke, ki so v skladu z občinsko zakonodajo. Na spodnjih povezavah so navedeni pogoji in opis izdelkov, katere se lahko trguje na Sejmu v Sevnici.


Parkirišče za HTC-jem in platoju pred Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica
8290 Sevnica

Kontaktna oseba:
Alenka Kozorog - 051 680 288

Prodajalci pošljejo vlogo (za ogled kliknite na povezavo) po vseh poravnanih obveznostih s prilogami na naslov:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA: (obvezno priložiti k vlogi za uporabo razstavnega prostora na mesečnem sejmu:)

1.        Kopija potrdila plačila občinske takse v višini 22,60 €

       Plačilo na št. TRR SI56 0110 0510 0309 115 koda plačila TAXS, BIC koda BSLJSI2X,
       sklic 11 76104-7111002, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

2.        Veljavno odločbo o izpolnjevanju dejavnosti staro največ pol leta (priglasitveni list, AJPES,...)


Na podlagi podane dokumentacije pridobijo dovoljenje za stalni ali občasni najem prostora na Sejmu v Sevnici.