Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Sejem v Sevnici

Sevniški sejem poteka vsako 1. soboto v mesecu na Trgu svobode v Sevnici (parkirišče za HTC-jem in na platoju pred OŠ Sava Kladnika Sevnica), med 8. in 12. uro (od januarja do decembra, razen novembra). Na njem razstavlja preko 70 prodajalcev. Plača se občinska taksa, nato pa se plačuje mesečno v enkratnem znesku po izstavljenem računu, pred zasedbo najemnega prostora. 

Na Sevniškem sejmu prodajalci prodajajo izdelke, ki so v skladu z občinsko zakonodajo. Na spodnjih povezavah so navedeni pogoji in opis izdelkov, katere se lahko trguje na Sejmu v Sevnici.

Parkirišče za HTC-jem in platoju pred Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica
8290 Sevnica

Kontaktna oseba:
051/680-287

Prodajalci pošljejo vlogo (za ogled kliknite na povezavo) po vseh poravnanih obveznostih s prilogami na naslov:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA: (obvezno priložiti k vlogi za uporabo razstavnega prostora na mesečnem sejmu:)

1.        Kopija potrdila plačila občinske takse v višini 22,60 €

       Plačilo na št. TRR SI56 0110 0510 0309 115 koda plačila TAXS, BIC koda BSLJSI2X,
       sklic 11 76104-7111002, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

2.        Veljavno odločbo o izpolnjevanju dejavnosti staro največ pol leta (priglasitveni list, AJPES,...)


Na podlagi podane dokumentacije pridobijo dovoljenje za stalni ali občasni najem prostora na Sejmu v Sevnici.