Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Sevnica giba z lisičko 2023

Sevnica giba z lisičko je največja občinska akcija, ki združuje idejo gibanja in zdravega življenjskega sloga. Cilj akcije je, da na eni strani aktivira občane, da se aktivno gibajo oziroma spoznajo nove aktivnosti in možnosti v svoji bližini, po drugi strani pa je to super priložnost za vse obstoječe ali nove ponudnike aktivnosti, da se predstavijo lokalnem prebivalstvu in pridobijo na obisku in članih.

Od 23. septembra (dan slovenskega športa) do 15. oktobra 2023 (svetovni dan hoje) bo po celi občini Sevnica potekal projekt Sevnica giba z lisičko – serija brezplačnih športnih, rekreativnih, preventivnih in zdravem življenjskem stilu obarvanih dogodkov, ki ga koordinirajo KŠTM Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica, Zavod za gozdove in Kolesarsko društvo Sevnica.

Več tedenska akcija je super priložnost za lokalne organizacije, društva, športne, šolske in zdravstvene institucije, pa tudi zasebnike, ki nudijo športne ali druge zdravju koristne vsebine, da se lahko predstavijo lokalnemu prebivalstvu in širše, pridobijo na novih članih in predstavijo svoje aktivnosti širši publiki ali le ozavestijo javnost o določeni tematiki. Na drugi strani je pa priložnost za občane, da spoznajo, kaj vse jim nudi lokalno okolje na področju športa in skrbi za zdrav življenjski slog, in se začnejo bolj zavedati odgovornosti do lastnega zdravja.


Kako se lahko vključite?

  Najbolje je, da se vključite kot izvajalec večih aktivnosti, kar pomeni, da predstavite vso svojo ponudbo in aktivnosti skozi tedenske termine izvedbe v času trajanja projekta.

  Kot izvajalec lahko izvedete kolikor aktivnosti želite, vsaj eno aktivnost v celotni akciji ali več aktivnosti vsak dan.

  Trenutno še na kontakt 051/680-220 ali natasa.rupnik@kstm.si prijavite svojo aktivnost. Potrebni so osnovni podatki (organizator dogodka, ime dogodka, kraj začetek zbiranja, kraj konec dogodka, težavnost, kratek opis poti oz. dogodka, čas in dolžina aktivnosti)

  Aktivnosti so lahko razne: pohodi, predstavitveni programi, vadbe, predavanja, delavnice, razstave, preventivne aktivnosti, aktivnosti ozaveščanja in informiranja,…

  Aktivnosti morajo biti za udeležence brezplačne.

  Vsekakor se lahko aktivnosti udeležite tudi kot udeleženec in sicer tako, da pogledate vse aktivnosti, ki potekajo, se prijavite na katerokoli in kolikor koli aktivnosti želite. Prav tako lahko o akciji obsvetite svoje člane in jih motivirate za udeležbo.


Zakaj sodelovati kot ponudnik?

Več tedenska akcija Sevnica giba za lisičko je super priložnost, da se lokalni ponudniki predstavijo lokalnemu prebivalstvu in širše, pridobijo na novih članih in predstavijo svoje aktivnosti širši publiki ali le ozavestijo javnost o določeni tematiki. Cilj projekta je realizirati dobro promocijo, preko katere želimo vse sodelujoče ponudnike omogočiti boljšo vidnost in prepoznavnost v lokalnem okolju in širše.


Zakaj sodelovati, kot udeleženec?

Vabljeni, da se dogodkov udeležite in s tem naredite nekaj za svoje dobro počutje, izkoristite priložnost, da brezplačno spoznateo rganizacije in aktivnosti, ki potekajo v vaši bližini ali pa samo podprete prizadevanje organizatorjev posameznih dogodkov.


Ne želim sodelovati, vendar je ideja super in bi jo radi podprli!

Vabimo in prosimo, da informirate svoje člane in druge preko svojih obveščevalnih list in promocijskih kanalov o možnostih brezplačnih vsebin, ki se bodo odvijale v času akcije Sevnica giba z lisičko.


Pester in zanimiv nabor dogodkov, ki sledijo v nadaljevanju, si boste lahko podrobno ogledali tudi na spletni strani KŠTM Sevnica in na naših družbenih omrežjih septembra 2023.


Za vse dodatne informacije in vprašanja smo na voljo.

Spodaj koledar dogajanj. Celoten koledar pa si lahko prenesete tudi na povezavi tukaj >.

Image title

Image title