Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Sevniški kolesarski maraton 2017

22. Sevniški kolesarski maraton ob Savi - Novi trasi ob Savi 28km in 65km.