Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

ŠIPK - Po poti modre frankinje

Študenti Fakultete za turizem z Zavodom KŠTM v okviru projekta ŠIPK v Sevnici razvijajo Modro pot

Image title


V zadnjih letih je bila Sevnica zaradi dejstva, da od tam prihaja prva dama ZDA, deležna velike medijske pozornosti – o njej so poročali vsi najpomembnejši svetovni mediji, kar je pritegnilo zanimanje turistov za kraj in spodbudilo razvoj turizma, tudi vinskega. Veliko možnosti za razvoj turizma v turistično prebujajočem se kraju pa vidijo tudi študenti in njihovi mentorji s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. 

Modra frankinja kot avtohtona slovenska sorta lahko pri razvoju turizma igra pomembno vlogo, saj dobro uspeva v posavskem vinorodnem okolišu, kjer ima tradicijo. Sevnica je poleg tega tudi prizorišče tradicionalnega Festivala modre frankinje, dodatno priložnost za uveljavitev modre frankinje in turističnih proizvodov na njeni osnovi pa predstavlja tudi evropska gastronomska regija, naslov, ki ga bo Slovenija nosila leta 2021. Razlogov, zakaj so doc. dr. Jasna Potočnik Topler s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Andrej Lisec s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Mojca Pernovšek, direktorica Zavoda KŠTM Sevnica (iz zavoda prihaja strokovni sodelavec projekta Matej Imperl) prijavili projekt, v okviru katerega študenti pod vodstvom mentorjev razvijajo nov turistični produkt, je več kot dovolj. Partnerji in sodelavci projekta verjamejo, da ima vinski turizem v Sevnici in Posavju dobre možnosti za razvoj, tudi na osnovi modre frankinje. 

Nenazadnje je vinska trta del posavske in slovenske kulture. Seveda zdrav življenjski slog narekuje zmanjšano porabo vina, ob čemer velja spomniti, da je mogoče iz modre frankinje pripraviti tudi npr. sladoled, marmelado, sokove itd. Velja poudariti, da vinski turizem obsega veliko dejavnosti, nikakor zgolj pitja vina - gre za obiske vinogradov, vinskih kleti, vinskih festivalov, kolesarjenje in piknike po vinogradih …, skratka za doživetje vinske regije z vsemi znamenitostmi, ki jih ponuja. Hkrati je vinski turizem skladen tudi s Strategijo trajnostnega razvoja turizma 2017-2021, ki omenja dejavnosti v naravi in kulinarične produkte kot pomembne podporne produkte slovenskega turizma. 

Študenti z mentorji so prepričani, da je vinski turizem pomembna veja turizma, ki jo je mogoče nadgrajevati, k čemur želijo prispevati tudi z njihovim projektom, v okviru katerega razvijajo modro pot, ki bo posvečena modri frankinji in seznanjanju z njo ter njenimi produkti, z vključenimi različnimi ponudniki in bo primerna točka druženja različnih generacij in medgeneracijskega povezovanja, od vrtčevskih otrok do stanovalcev doma starejših občanov. Na fotografiji sodelavci projekta v živahni razpravi na enem od sestankov pretresajo in vrednotijo svoje predloge.

 

Image title