Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Smernice razvoja

Kulturna dejavnost

Namen:

 • učinkovitejša organizacija dejavnosti kulture,

 • razvoj dejavnosti kulture,

 • spodbujanje dejavnosti kulture,

 • prepoznavnost občine preko kulture,

 • uresničevanje določil zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

Prednostne naloge v okviru kulturnih dejavnosti:

 • pripravljanje in izvajanje občinskega in nacionalnega programa kulture (občinski lokalni program kulture in izvrševanje določil nacionalnih usmeritev),

 • pripravljanje in izvajanje razpisov za dodelitev sredstev društvom iz proračunskih sredstev,

 • upravljanje in gospodarjenje s kulturnimi objekti in objekti kulturne dediščine v lasti Občine Sevnica (Kulturna dvorana Sevnica, Grad Sevnica, Spodnji sevniški grad, Lutrova klet, Ajdovski gradec) ter sodelovanje pri ohranjanju kulturne dediščine, ki ni v lasti občine,

 • izgradnja novega kulturnega doma v skladu s prostorskimi načrti Občine Sevnica,

 • spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje kulturnih prireditev - obstoječih in novih,

 • izvajanje, organiziranje prireditev občinskega pomena,

 • oblikovanje in posredovanje informacij o kulturnem dogajanju po občini,

 • sodelovanje pri izvajanju in izvajanje kulturne vzgoje vseh generacij,

 • krepitev kulturne zavesti,

 • izvajanje promocije na področju kulture,

 • izvajanje in spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju kulture,

 • izvajanje investicijske dejavnosti,

 • izvajanje, organiziranje in pripravljanje razstav, muzejskih zbirk - stalnih in potujočih,

 • izvajanje knjižne dejavnosti (priprava knjig),

 • izvajanje filmske dejavnosti (predvajanje in produkcija filmov),

 • izvajanje časopisne dejavnosti,

 • izvajanje radijske dejavnosti,

 • sodelovanje z občino, društvi, zvezami društev, regijskimi institucijami, s sorodnimi zavodi, ustanovami, resornim ministrstvom,

 • izdelava celostne grafične podobe naših največjih kulturnih objektov - prepoznavnost in s tem povezano trženje.

Športna dejavnost

Namen:

 • učinkovitejša organizacija športne dejavnosti,

 • razvoj dejavnosti športa,

 • spodbujanje športnih dejavnosti,

 • prepoznavnost občine preko športnih dejavnosti,

 • uresničevanje določil zakona o športu.

Prednostne naloge v okviru športnih dejavnosti:

 • pripravljanje in izvajanje občinskega in nacionalnega programa športa (občinski lokalni športni program in izvrševanje določil nacionalnih usmeritev),

 • pripravljanje in izvajanje razpisov za dodelitev sredstev društvom iz proračunskih sredstev,

 • upravljanje in gospodarjenje s športnimi objekti (Športna dvorana Sevnica, Bazen Sevnica, Športni dom Sevnica, Športno rekreacijski center Pristan in čolnišče Orehovo, posamezna zunanja igrišča in druga športna infrastruktura v lasti občine),

 • izgradnja športnega stadiona v Sevnici v skladu s prostorskimi načrti Občine Sevnica,

 • obnova in novogradnja bazena v pokriti bazen,

 • spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje športnih prireditev - obstoječih in novih,

 • izvajanje, organiziranje športnih prireditev občinskega pomena,

 • oblikovanje in posredovanje informacij o športnem dogajanju po občini,

 • sodelovanje pri izvajanju in izvajanje športne vzgoje vseh generacij,

 • izvajanje in omogočanje rekreativne dejavnosti za vse generacije,

 • upravljanje, organiziranje, izgradnja, vzdrževanje javnih igrišč za mlajše otroke,

 • izvajanje promocije na področju športnih dejavnosti,

 • izvajanje in spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju športa,

 • izvajanje investicijske dejavnosti,

 • izvajanje, organiziranje in pripravljanje športnih dogodkov,

 • sodelovanje z občino, društvi, zvezami društev, regijskimi institucijami, z sorodnimi zavodi, ustanovami, resornim ministrstvom.

Turistična dejavnost

Namen:

 • učinkovitejša organizacija turističnih dejavnosti,

 • razvoj dejavnosti turizma,

 • spodbujanje dejavnosti turizma,

 • prepoznavnost občine preko turističnih dejavnosti,

 • uresničevanje določil zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Strategija razvoja v okviru turističnih dejavnosti:

 • pripravljanje in izvajanje občinskega in nacionalnega programa turizma (občinski lokalni turistični program in izvrševanje določil nacionalnih usmeritev),

 • načrtna promocijo sevniške občine s svojimi naravnimi, kulturnimi in drugimi znamenitostmi ter dogodki,

 • pripravljanje in izvajanje razpisov za dodelitev sredstev društvom iz proračunskih sredstev,

 • upravljanje in gospodarjenje s turističnimi objekti v lasti občine (Turistično informacijska pisarna Sevnica, Športno rekreacijsko in turistično območje Lisca),

 • spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje turističnih prireditev - obstoječih in novih,

 • izvajanje sejemske dejavnosti,

 • izvajanje, organiziranje turističnih prireditev občinskega pomena,

 • oblikovanje in posredovanje informacij o turističnem dogajanju po občini,

 • oblikovanje blagovnih znamk,

 • izvajanje agencijske turistične dejavnosti ponudbe iz naše občine,

 • trženje objektov v upravljanju v turistične namene,

 • inkubacija novih turističnih izdelkov,

 • izvajanje usposabljanja zasebnikov za turistično dejavnost,

 • izvajanje promocije na področju turističnih dejavnosti zasebnega sektorja,

 • izvajanje in spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju turizma,

 • izvajanje investicijske dejavnosti,

 • izvajanje, organiziranje in pripravljanje turističnih dogodkov,

 • varovanje, ohranjanje in skrb za naravno dediščino ter promocija le-te (reke in potoki, ribniki Sevnica, Loka, Krmelj in Gabrijele, Vranja in Raja jama, Skalni možje, Kraško polje pri Studencu, Rudnik rjavega premoga, Clusijev svišč na Lovrencu, Rumeni sleč nad Boštanjem, Sevniška voščenka) - bolj povezati naravne znamenitosti s turizmom, enako za kulturne znamenitosti,

 • neprestano sodelovanje z občino, društvi, zvezami društev, regijskimi institucijami, z sorodnimi zavodi, ustanovami, resornim ministrstvom.

Mladinske dejavnosti

Osnovna strategija:

 • učinkovitejša organizacija mladinskih dejavnosti,

 • razvoj mladinskih dejavnosti,

 • spodbujanje mladinskih dejavnosti,

 • prepoznavnost občine preko mladinskih dejavnosti.

Strategija razvoja v okviru mladinskih dejavnosti:

 • pripravljanje in izvajanje občinskega programa (občinski program mladinskih dejavnosti in izvrševanje določil nacionalnih usmeritev),

 • pripravljanje in izvajanje razpisov za dodelitev sredstev društvom iz proračunskih sredstev,

 • upravljanje in gospodarjenje z objekti v lasti občine, ki so namenjeni izvajanju mladinske dejavnosti (Mladinski center Sevnica),

 • izgradnja novega mladinskega centra v obliki mladinskega središča z mladinskim hotelom,

 • spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje prireditev za mlade - obstoječih in novih,

 • oblikovanje in posredovanje informacij o dogajanju mladinskih dejavnosti po občini,

 • izvajanje in spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskih dejavnosti,

 • izvajanje investicijske dejavnosti,

 • neprestano sodelovanje z občino, društvi, zvezami društev, regijskimi institucijami, z sorodnimi zavodi, ustanovami, resornim ministrstvom.