Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

ŠPORT: ŠZ Sevnica in društva

ŠPORTNA ZVEZA SEVNICA

ŠZ Sevnica
Prvomajska 15
8290 Sevnica

www.sportna-zveza-sevnica.si

UPRAVNI ODBOR:
Predsednik:
Rok Vodenik
Podpredsednik:
Miran Grubenšek

Člani:

Milan Jamšek
Dejan Hočevar
Aleš Pinterič
Mojmir Rupar
Janez Imperl

NADZORNI ODBOR:

Predsednica:
Marja Zidarič
Člana:
Mirko Ognjenovič in Franc Boljte

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Predsednik:
Ambrož Karlovšek
Člana:
Martin Kuhar in Borut Bizjak


V Športno zvezo Sevnica so včlanjeni:

Atletski klub Sevnica, Balinarsko društvo Hrasti, Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica, Društvo invalidov Sevnica, Judo klub Olimpija Krmelj, Klub borilnih veščin Sevnica, Klub malega nogometa Sevnica,Košarkarski klub Sigas Sevnica, Kulturno športno društvo Log, Nogometni klub Športikum, Odbojkarski klub Bombe, Planinsko društvo “Lisca” Sevnica, Rokometni klub Sevnica, Strelsko društvo Marok Sevnica, Studio Vitaja, Športno društvo Krmelj, Športno društvo Loka, Športno društvo Partizan Boštanj, Športno društvo Partizan Sevnica, Športno društvo Studenec, Športno društvo Šentjanž, Veteranski rokometni klub Sevnica.


DRUŠTVA, ki delujejo na področju športne dejavnosti v občini Sevnica:

ATLETSKI KLUB SEVNICA
Trg svobode 11
p. p. 131
8290 Sevnica
Kontakt: Rafael Povhe

ARK VEGA
Savska cesta
8290 Sevnica
Kontakt: Igor Štricelj

AVTO MOTO KLUB POSAVJE
Zavratec 48
8293 Studenec
Kontakt: Samo Mohorko

BALINARSKI KLUB »HRASTI« SEVNICA
Cankarjeva 16
p. p. 131
8290 Sevnica

DELAVSKO KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO SVOBODA KRMELJ
Krmelj 53
8296 Krmelj
Kontakt: Berta J. Logar

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN IPPON SEVNICA
Prvomajska ulica 15/a
8290 Sevnica
Kontakt: Miran Grubenšek

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA
Glavni trg 15
8290 Sevnica
Kontakt: Matic Železnik

DRUŠTVO ZAGON TRŽIŠČE
Tržišče 3
8295 Tržišče
Kontakt: Stanko Lazar
www.zagon-trzisce.eu

JUDO KLUB OLIMPIJA KRMELJ
Krmelj 52
8296 Krmelj
Kontakt: Inna Toropejeva
041/545-292

KLUB BERG-LAUF LISCA
Naselje heroja Maroka 16
8290 Sevnica
Kontakt: Pavle Drobne

KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA
Trg svobode 42, 8290 Sevnica (sedež društva)
Kozjanska ul. 11, 8290 Sevnica (poštni naslov)
Kontakt: Jurij Orač
www.kbv-sevnica.org

KLUB MALEGA NOGOMETA SEVNICA
Radna 18
8294 Boštanj
Kontakt: Matej Zakšek, sekretar
www.kmn-sevnica.si

KOLESARSKO DRUŠTVO SEVNICA
Pod vrtačo 18
8290 Sevnica
Kontakt: Robert Kosaber

KOLESARSKI KLUB KRALJEVINE KRMELJ
Krmelj 84
8296 Krmelj
Kontakt: Izidor Hočevar

KOLESARSKO DRUŠTVO LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Loka pri Zidanem Mostu 4
1434 Loka pri Zid. Mostu
Kontakt: Iztok Iršič

KOŠARKARSKI KLUB BLANCA
Kontakt: Stane Kranjec

KOŠARKAŠKI KLUB SIGAS SEVNICA
Taborniška ulica 5
p. p. 101
8290 Sevnica
Kontakt: Žiga Kobaševič

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LOG
Log
8294 Boštanj
Kontakt: Mirko Erjavec

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LUKOVEC
Lukovec 28
8294 Boštanj
Kontakt: Alenka Kozorog

KULTURNO-ŠPORTNO DRUŠTVO TELČE
Telče 12/b
8295 Tržišče
Kontakt: Zvonka Mrgole
07/81-80-439

KULTURNO, ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO BLAŽ JURKO RAZBOR POD LISCO
Razbor 11/a
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Kontakt: Matej Imperl

MALONOGOMETNI KLUB OREHOVO
NHM
8290 Sevnica
Kontakt: Zdravko Klenovšek

NOGOMETNI KLUB SEVNICA
Trg svobode 11
8290 Sevnica

OBČINSKA STRELSKA ZVEZA
Kontakt: Mirko Ognjenovič

ODBOJKARSKO DRUŠTVO BOMBE
Hermanova cesta 10
8290 Sevnica
Kontakt: Dušan Radovič

PADALSKO DRUŠTVO NOJ SEVNICA
Radna 6
8294 Boštanj
Kontakt: Roman Poljšak

PLANINSKO DRUŠTVO LISCA – SEVNICA
Taborniška 14
8290 Sevnica
Kontakt: Rok Petančič

ROKOMETNI KLUB SEVNICA
Trg svobode 42
8290 Sevnica
Kontakt: Vojko Švabwww.rokomet-sevnica.com

SQUASH KLUB IgRaj
Planinska 20
8290 Sevnica
Kontakt: Tomaž Čampa

STRELSKO DRUŠTVO MAROK SEVNICA
Kvedrova cesta 30/a
8290 Sevnica
Kontakt: Mirko Ognjenovič

ŠAHOVSKI KLUB MILAN MAJCEN
Prvomajska ulica 15/a
8290 Sevnica
Kontakt: Ludvik Cvirn

ŠPORTNO DRUŠTVO BLANCA
Blanca 41
8283 Blanca
Kontakt: Radko Ivkovič

ŠPORTNO DRUŠTVO JABLANICA
Novi grad 7
8294 Boštanj
Kontakt: Miloš Strehar

ŠPORTNO DRUŠTVO LOKA
Račica 43
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Kontakt: Robert Cigole

ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN BOŠTANJ
Boštanj 31
8294 Boštanj

ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN SEVNICA
Prvomajska 15/a
8290 Sevnica
Kontakt: Marjanca Pečar

ŠPORTNO DRUŠTVO ŽALOST
Naselje heroja Maroka 9
8290 Sevnica
Kontakt: Jure Fele

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO VEČNO MLADI ŠMARČNA
Šmarčna 4/b
8294 Boštanj
Kontakt: Aleš Felicijan

ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO BREG
Šentjur na Polju 18/a
1434 Loka pri Zid. Mostu
Kontakt: Ludvik Trebše

ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO DROŽANJSKA
Drožanjska c. 68
8290 Sevnica
Kontakt: Branko Kolman

TRAP KLUB SEVNICA
Dolnje Brezovo 33
8283 Blanca
Kontakt: Mirko Slemenšek

VETERANSKI ROKOMETNI KLUB SEVNICA
Ribniki 60
8290 Sevnica
Kontakt: Zoran Bedek

YU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE
Prvomajska ul. 15/a
8290 Sevnica
Kontakt: Robert Perc