Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Statut in odlok

Statut Zavoda KŠTM Sevnica

Sprememba Statuta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, s soglasjem na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica z dne, 22. 06. 2009:
  Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica (Uradni list RS, št. 94/05), je Svet zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica na 1. konstitutivni seji, dne 9.3.2006, sprejel naslednji:
  Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
  Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica


Odlok Zavoda KŠTM Sevnica

  ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Sprememba Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, objavljena v Uradnem listu št. 51/2009 z dne, 03. 07. 2009:
  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda  »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Ur. list RS. št. 15/2003), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/2002) ter 16. člena Statuta občine Sevnica (Ur. list RS, št. 87/2005) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne, 28. 09. 2005, sprejel:
  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica"
  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica"