Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

TURIZEM: TZOS in društva

TURISTIČNA ZVEZA OBČINE SEVNICA

TZOS
Prešernova 1
8290 Sevnica
Matična številka: 1139045
Davčna številka: 48145700
Številka transakcijskega računa: 02379-0253996270

www.turizem-sevnica.si

Predsedstvo:
Predsednica: Cvetka Jazbec, 031/825-053
Podpredsednik: Zdravko Remar, 041/951-975, 051/680-287
Sekretarka: Alenka Kozorog, 031/771-810, 051/680-288

Nadzorni odbor:
Predsednik: Alojz Golob
Članici: Mojca Jazbec, Marta Kralj

Komisija za ocenjevanje:

Projekt Moja dežela, lepa in urejena:
Cvetka Jazbec, Nežika Novšak, Fanika Simeonov, Marija Jazbec, Fele Vlasta, Knez Katja

Komisija za priznanja TZOS:
Cvetka Jazbec in člani upravnega odbora TZOS


Zveza je bila ustanovljena leta 2003, na pobudo društva Zagon, njen prvi predsednik je bil nekaj mesecev Zoran Cvar. Naprej do leta 2007 pa vodenje prevzame podpredsednik Zdravko Remar.

Turistična zveza občine Sevnica, združuje 9. društev, ki imajo v svojem programu za prednostno nalogo razvoj in pospeševanje turizma na svojem območju. Sama zveza skrbi za nadgradnjo povezovanja s sorodnimi institucijami v Posavskem prostoru in na državnem nivoju.

Osnovno poslanstvo, skrb za razvoj in pospeševanje turizma, zveza uresničuje na večjih nivojih. Eno so enkratni projekti kot, so "Muzejska lokomotiva", "Pletenje vrb", "Tečaji lokalnih turističnih vodnikov", "Srečanje lokalnih tiskanih medijev 2005", "Poleti nad Sevnico" in sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizirajo društva člani Zveze.

Drugo pa so trajnostne temeljne naloge zveze. Ponosni smo na popolnoma na novo postavljen sistem za Občinsko ocenjevanje središč krajevnih skupnosti in ostalih krajev ter ocenjevanje šol v Občini. Rezultati tega ocenjevanja so pomembni za nominacijo v projekt TZS "Moja dežela lepa in gostoljubna", v katerega se vključujemo s Posavskimi turističnimi zvezami. Največji rezultat tega je Leskovec nad Šentjanžem, ki nosi naslov "Najlepša hribovska vas v SLO 2005" in v letu 2006 vasi Razbor in Pijavice, kateri sta osvojili drugo mesto v SLO, vsaka v svoji kategoriji. Velik dolgoročni projekt so "Grajske novice", časopis, ki ga je TZOS z glavnim urednikom Stankom Lazarjem uspešno postavila v Posavski medijski prostor. V smeri izobraževanja in krepitve samozavesti o turističnih danostih našega območja TZOS s svojimi društvi že tretje leto organizira zanimiva poučna predavanja v različnih krajih po Občini. Na predavanja se vabi vsa gospodinjstva KS, kjer se predavanje organizira. Zveza poskuša preko KS spodbuditi k izdajanju zloženk o lokalnih zanimivostih in ponudbi. Podpiramo postavitve opisnih tabel ob turističnih zanimivostih. Poudarjamo pomen hranjenja etnološke dediščine in kulinarične kultura našega območja.


DRUŠTVA, ki delujejo na področju turistične dejavnosti v občini Sevnica:

DRUŠTVO PRESKA
Preska 8
8294 Boštanj
Kontakt: Anka Lisec
www.drustvo-preska.si

031/570-634

DRUŠTVO TRG SEVNICA
Drožanjska cesta 68
8290 Sevnica
Kontakt: Breda Drenek Sotošek
07/81-63-186

DRUŠTVO ZAGON TRŽIŠČE
Tržišče 3
8295 Tržišče
Kontakt: Stanko Lazar
07/81-80-000
041/685-786

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LUKOVEC
Lukovec 28
8294 Boštanj
Kontakt Alenka Kozorog
051/680-288

KULTURNO - ŠPORTNO DRUŠTVO TELČE
Telče 12/b
8295 Tržišče
Kontakt: Zvonka Mrgole
07/81-80-439

KULTURNO, ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO BLAŽ JURKO RAZBOR POD LISCO
Razbor 11/a
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Kontakt: Matej Imperl

TURISTIČNO DRUŠTVO LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Račica 20
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Kontakt: Jože Racman
03/568-42-60
040/831-360

TURISTIČNO DRUŠTVO TRŽIŠČE
Vrhek 5
8295 Tržišče
Kontakt: Marta Kralj
07/81-80-153

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTJANŽ
Veliki Cirnik 25
8297 Šentjanž
Kontakt: Zdravko Remar
041/951-975
www.sentjanz.si