Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Vabilo na delavnico - Strategija

Spoštovani,

Občina Sevnica je v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru pristopila k snovanju strateškega dokumenta za razvoj turizma v obdobju od 2019 do 2024, s katerim želimo postaviti temelje sodobnim pristopom in trendom v turizmu ter hkrati slediti tudi razvoju turizma na nacionalni ravni.

V eni od prvih faz je naš namen vzpostaviti stik z aktivnimi deležniki v prostoru, ki se aktivno ukvarjate s turizmom in z njim povezanimi dejavnostmi oziroma imate izdelane načrte ali ideje za razvoj na tem področju.


Na prvih srečanjih v okviru projektne skupine, ki je zadolžena za pripravo novega strateškega dokumenta, smo izpostavili tri ključne tematske sklope, na katerih bomo gradili nadaljnjo ponudbo in razvoj sevniškega turizma:

  • gastronomija,

  • pohodništvo in kolesarstvo ter

  • doživetja podeželja.


V nadaljevanju bomo dodali še sklop kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo živil. Z deležniki vseh sklopov predvidevamo tekom leta tri srečanja/delavnice.

Ker s svojo dejavnostjo predstavljate ključno vlogo
na področju turizma v prostoru, vas vabimo, da se udeležite
1. srečanja/delavnice, ki bo v torek, 3. aprila 2018
v prostorih novo odprtega Hostla Trimček na Blanci (Blanca 36a).


Delavnice bodo razdeljene po tematskih sklopih s pričetkom ob:

  • 14. uri za področje Gastronomija,

  • 16. uri za področje Kolesarstvo in pohodništvo in

  • 18. uri za področje Doživetja podeželja.


Na posamezni delavnici bomo prepoznali stanje in trende v izbrani stroki ter izluščili potrebe in priložnosti na obravnavanem področju. Srečanje bomo dopolnili z izbranimi gosti, strokovnjaki, ki bodo predstavili dobre prakse in projekte na posameznih segmentih.


Udeležba na delavnicah je brez omejitev; če se z vašo dejavnostjo prepoznate na več področjih, je udeležba tudi na več delavnicah zaželena. Prav tako vas naprošamo za najavo vaše udeležbe pri kontaktnih osebah:


Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo,

pripravljavci strategije
Občine Sevnica in
Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Image title

Image title Vabilo delavnica - Strategija