Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

VABILO na lokalni dogodek projekta MLADI ZA ŠPORT

VABILO na lokalni dogodek projekta MLADI ZA ŠPORT – POMEN GIBANJA IN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

Zdravje navadno postane vrednota šele ko je ogroženo, zato je tako pomembno razviti zdrav življenjski slog, vsakodnevna telesna dejavnost pa je eden izmed njegovih temeljev. Znano je, da je gibanje univerzalni varovalni dejavnik za mnogo zdravstvenih težav sodobne družbe, hkrati pa pozitivno vpliva na duševno zdravje, saj zmanjšuje ravni stresa v telesu in možnost nastanka težav, kot sta anksioznost in depresija.

Vabimo vas na srečanje, namenjeno področju gibanja v korist in podporo zdravju, na katerem boste pridobili širok nabor znanj o gibanju in zdravem življenjskem slogu ter usmeritvah za oblikovanje zdravega življenjskega sloga.

Srečanje bo potekalo v ponedeljek,  27. 3. 2023 ob 10.30,

 v prostorih Srednje šole Sevnica


V sklopu projekta Mladi ZA šport smo izvedli anketo, s katero smo dobili vpogled v aktualno stanje vključenosti mladih med 15 in 29. letom v športne in rekreativne aktivnosti v naši lokalni skupnosti. Zaznane potrebe mladih iz analize anketnih vprašalnikov nam bodo podlaga za oblikovanje konkretnih in uresničljivih ukrepov s področja športa in rekreacije za mlade v občini Sevnica, ki bodo podkrepljeni z znanjem s področja gibanja in zdravega načina življenja.


Program srečanja

16.00 – 16.30

 Pozdrav udeležencem, osvežitev ideje projekta, predstavitev namena projekta, vsebine in specifičnih ciljev, predstavitev urnika in načina dela

16.30 – 17.30

 Skupinsko delo: Kakšen je pomen gibanja in zdravega načina življenja?

17.30 – 17.45

 Odmor

17.45 – 18.15

 Predavanje - Gibanje in zdrav način življenja.

18.15 – 19.15

 Kreativno do uresničljivih ukrepov

19.15- 18.45

 Evalvacija in informacije o nadaljnjih aktivnostih


Prosimo, da udeležbo potrdite na e-naslov: natasa.rupnik@kstm.si ali na 051/680-220, do 20.3.2023.


Image title