Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Varne točke

Varne točke za nenasilje med otroki

Otroci in mladostniki se pogosto znajdejo v položaju, ki mu sami niso kos. Nezaupanje, neznanje, predvsem pa neizkušenost so dejavniki, ki vplivajo na veliko izpostavljenost nevarnostim vsakdanjega življenja.

Namen programa je zagotoviti varnejše okolje za otroke in mladostnike. Z varnimi točkami mladim omogočimo, da se po pomoč zatečejo, kadar jo potrebujejo, in na mesto, kjer ni takoj vidno, da so pomoč iskali (s tem se izognemo zaznamovanosti). Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organizacij, če je treba. Otrokom in mladostnikom so točke duševna opora, njihov namen pa je tudi okrepiti povezavo med vsemi dejavniki družbe, ki vplivajo na varnost v mestu.

Projekt Varne točke bo pripomogel k večji varnosti otrok in mladostnikov na poti v šolo in iz nje. Na začetku leta 2014 bomo začeli intenzivnejšo promocijo varnih točk po šolah, da bomo njuna pomen in uporabnost približali morebitnim uporabnikom.

VARNE TOČKE TUDI V SEVNICIZnak za varno točko, kamor se lahko otrok zateče po pomoč.


Unicef pred začetkom novega šolskega leta spet opozarja na svoje Varne točke, kamor se otroci lahko zatečejo po pomoč, če se znajdejo v stiski. Zdaj jih je vseh že 459, imamo jih v 26 krajih po Sloveniji. Samo v Ljubljani jih je 120, vzpostavljajo pa se tudi v Sevnici. Občina Sevnica je pristopila k Unicefovemu projektu kot partner v projektu, lokalni koordinator projekta za občino Sevnica pa je KŠTM Sevnica.

Varne točke bodo predvsem na poti v šolo in iz nje, kjer se otroci pogosto srečajo z medvrstniškim nasiljem, zato jih je na teh poteh res veliko.

Vzroki, zakaj otroci poiščejo pomoč v Varnih točkah, so različni. Če izgubijo ključe ali pa najdejo izgubljenega psa in ga pripeljejo, tam pa z zaposlenimi natisnejo letake in jih obesijo po soseski, gre pa tudi za precej težje primere. V Varne točke se namreč zatečejo tudi otroci, ki so žrtve spolnega nasilja, jih starši zanemarjajo, kje pozabijo ali pa se je njihova družina znašla v stiski. V preteklem šolskem letu nas je obiskalo 54 otrok, ki so se znašli v resnejših težavah in je bilo potrebno posredovanje policije ali strokovnih služb.

Kje so Varne točke?

Varne točke so vzpostavljene v zelo različnih prostorih, od lekarn, cvetličarn in frizerskih salonov do knjižnic, trgovin pa tudi slaščičarn. To otroku omogoča, da poišče pomoč anonimno. In če otroci vedo, da te točke obstajajo, se počutijo bolj varni.

Zaposleni v prostorih Varnih točk so usposobljeni tako, da se odzovejo mirno, otroka poskušajo umiriti in izvedeti, kaj je narobe, ter presoditi, koga kdaj poklicati. Zato si v Unicefu prizadevajo za Varno točko izbrati prostor, ki je odprt ves dan.

Image title

Image title