Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Vizija in poslanstvo

Poslanstvo KŠTM Sevnica je učinkovita organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področjih njegovega delovanja s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Sevnica. Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti.

Vizija KŠTM Sevnica je razvoj dejavnosti in infrastrukture na vseh štirih področjih delovanja ter s sodelovanjem z javnimi ustanovami, društvi in posamezniki izvrševati razvojne strategije in dosegati zastavljene razvojne cilje na območju občine in regije Posavje.

Zavod ima dva uradna naziva: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica ter KŠTM Sevnica.