Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Lisička giba - vrh pohodne poti: Lovrenc - Veliko Kozje

Dostop do izhodiščnega mesta: Na Bregu zavijete po turistični cesti Breg – Jurklošter (tudi smer Lisca) – smer Okroglice.

Na bližnjem križišču ne nadaljujete po cesti za Lisco (desno), temveč, levo, po lokalni cesti Breg – Okroglice.

Po lepo asfaltirani cesti se peljete mimo lepo urejenih hiš in pred Gostiščem Močivnik zavijete na stransko cesto, ki vodi v hrib. Po parih kilometrih se pripeljete do parkirišča pod Lovrencem.

Do Gostišča Močivnik se lahko pripeljete tudi po drugi cesti. Od tam naprej je cesta enotna iz vseh strani.

Oznake planinske poti: Celotna pot je odlično označena.

Čas hoje: cca. 1,5 ure (3,6 km)

Višinski dvig: 341 m

Težavnost: srednje težka pot
Opis poti