Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Strategija za mlade

Sprejeta Strategija za mlade v Občini Sevnica

 

Občinski svet Občine Sevnica je na 8. redni seji, ki je potekala 26. junija na sevniškem gradu, obravnaval in sprejel Strategijo za mlade v Občini Sevnica 2019–2024.

Strateški dokument sta pripravila Občina Sevnica in KŠTM Sevnica v sodelovanju z Mladinskim svetom občine Sevnica ter drugimi relevantnimi organizacijami na mladinskem področju, in sicer z namenom celovitega in načrtnega urejanja področja mladine.

Strategija za mlade sloni na opravljenem raziskovanju položaja mladih, na raziskovanju razmer delovanja organizacij, ki vključujejo oz. so pomembne za mlade, in na vzpostavljenem dialogu med mladimi, lokalno skupnostjo in organizacijami. Strukturno gledano je razdeljena na sedem področij, znotraj katerih so zastavljeni cilji, uresničevanje katerih je predvideno z izvajanjem ukrepov. Ta področja so:

  • izobraževanje,

  • zaposlovanje in podjetništvo,

  • stanovanjska politika,

  • organiziranje in informiranje,

  • politična participacija,

  • prosti čas in zdravje,

  • mobilnost.

Tekom procesa priprave strategije s pričetkom v letu 2018 je bilo izvedenih veliko aktivnosti. Slednje so na vključene delovale povezovalno in med njimi gradile odnos, ki se bo s prehodom na izvedbo potencialno še utrdil in razširil. Za uspešno izvajanje pa bo potrebno prepoznavanje in izpolnjevanje vloge vsakega vpletenega v razvoj mladinskega področja ter medsebojno usklajeno delovanje.

 

Gradivo:

 

Več informacij o pripravi in izvajanju strategije za mlade: mladi.sevnica@kstm.si.

Spremljajte nas:
https://www.facebook.com/mladivsevnici

https://www.instagram.com/mladivsevnici/