Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Akademija prostovoljskega dela za mlade

Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe. Mladim v občini ponujamo možnost sodelovanja pri različnih programih za mlade. Skozi celo leto širimo prostovoljstvo po šolah in vrtcih. 

Skupaj z Družinskim inštitutom Zaupanje organiziramo izvajanje Akademije prostovoljnega dela za mlade. Poteka vsak drugi četrtek v mesecu od 17.00 do 19.00. Akademija je namenjena mladim, ki se želijo vključiti v prostovoljske dejavnosti in hkrati pridobi tudi podporo mentorjev, strokovnjakov na različnih življenjskih področjih. Mladim, ki jih zanimajo tudi širše tematike ter pridobitev dodatnega znanja različnih področij.