Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Medgeneracijsko povezovanje

Pri medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanja med generacijami, predvsem gre za medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih razmerah. Ko govorimo o sožitju generacij, imamo v mislih sožitje med mladimi, srednje starimi in starimi, vendar tudi sožitje različnih generacij starih med seboj. Medgeneracijsko povezovanje izvajamo v sodelovanju s šolami, prostovoljci, domovi ostarelih, DU Impoljco, Ozaro. V ta namen organiziramo različne ustvarjalne, računalniške in športne delavnice.