Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Turnirji v družabnih in športnih igrah

V MC Sevnica spodbujamo igranje družabnih in športnih iger, s katerimi želimo otroke in mladostnike odvrniti od prekomerne uporabe računalnika (socialnih omrežij) in jim predstaviti igre, ki temeljijo na neposrednem druženju in zdravih oblikah preživljanja prostega časa. S tem otroci začutijo skupinsko dinamiko in se med seboj povežejo.