Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Informiranje

Na info točki posredujemo informacije in informativno gradivo ter svetujemo mladim s področij:

 • formalno izobraževanje,

 • neformalno izobraževanje, 

 • borza dela, 

 • pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, 

 • kultura,

 • zdravstvena preventiva, 

 • pomoč v stiski, 

 • šport in rekreacija, 

 • mladinski turizem, 

 • prosti čas, 

 • duhovnost,

 • prostovoljno delo,...

Omogočamo brezplačen dostop do interneta in drugih informativnih publikacij ter prospektov in izvajamo storitve za mlade, kot so fotokopiranje, tiskanje...