Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Katalog predavateljev

Katalog mladinskih predavateljev 

Zbiranje prijav za izvajalce neformalnega izobraževanja

Image title


KAJ JE TO KATALOG MLADINSKIH PREDAVATELJEV?

Katalog predavateljev je zbirka trenerjev, ki imajo različna znanja (glej: vsebinska področja), veščine ter izvajajo delavnice in predavanja neformalnega izobraževanja za mlade od 15 do 29 let v okviru Javnega zavoda za kulturo, turizem, šport in mladinske dejavnosti Sevnica. Namen tega kataloga predavateljev je vzpostaviti seznam izvajalcev, ki bi jih redno vključevali v zastavljene dejavnosti programa za mlade (tudi Mladinskega centra) v Občini Sevnica.

 

Mladinski predavatelji delujejo pri posredovanju znanja mladim (od 15 do 29) na področju izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, stanovanjske politike, organiziranja in informiranja, politične participacije, prostega časa in zdravja,…. Sodelujejo pri pomembni vlogi družbene rasti, povezanosti mladih in ustvarjanju vsebin za mlade v Občini Sevnica.

 

VLOGA PREDAVATELJA (TRENERJA):

 • Načrtovalec, voditelj in izvajalec vsebin

 • Avtor gradiv in didaktičnih pripomočkov

 • Svetovalec

 • Mentor

 • Coach

 • Aktivni član Kataloga predavateljev

 

VSEBINSKA PODROČJA

Vsebinska področja pri katerih lahko sodelujete kot predavatelj (trener):

 • politična participacija,

 • trajnostni razvoj in okoljevarstvo,

 • zdravje mladih,

 • duševno zdravje mladih,

 • zaposlovanje mladih,

 • vstop na trg dela mladih,

 • stanovanjska problematika mladih,

 • izobraževanje mladih,

 • socialna izključenost in mladi z manj priložnostmi,

 • prostovoljstvo,

 • komuniciranje in odnosi z javnostmi,

 • digitalno mladinsko delo,

 • priseljenci,

 • umetniško izražanje,

 • pevsko/glasbeno izražanje,

 • dramsko izražanje,

 • osamosvajanje mladih,

 • sprostitev in prosti čas.

Imate znanja, ki tukaj niso našteta, pa veste, da so koristna ter privlačna za mlade?

Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo glede možnosti.

 

PREDAVATELJ V KATALOGU TRENERJEV IMA NASLEDNJE LASTNOSTI:

 • komunikacijske spretnosti,

 • veščine aktivnega poslušanja,

 • znanja in strokovne kompetence na določenih izbranih področjih,

 • poznavanje veščin neformalnega izobraževanja,

 • sposobnost samostojne priprave, načrtovanja in izvajanja aktivnosti kot so usposabljanja in delavnice,

 • vodenje dogodkov kot so predavanja in delavnice,

 • opolnomočenje posameznikov in skupin,

 • sposobnost kritične presoje in refleksije,

 • izvajanje evalvacij,

 • veselje do dela z ljudmi,

 • sposobnost sprejemanja različnosti in soočanje s predsodki.

 

DOLŽNOSTI PREDAVATELJA

 • upoštevanje pravil in določil naročnika aktivnosti in izvedba v skladu z dogovori,

 • udeležba na pripravljalnih sestankih pred izvedbo aktivnosti,

 • temeljita seznanitev s tematiko na posamezni aktivnosti,

 • posredovanje vseh podatkov za urejanje dokumentacije,

 • priprava vsebinskega poročila po izvedeni aktivnosti,

 • upoštevanje časovnih rokov v primeru poročanja,

 • prepoved uporabe psihoaktivnih substanc v času izvajanja aktivnosti,

 • obveščanje naročnika o vseh nepredvidljivih situacijah, ki se tičejo naročnika, tekom priprave ali izvajanja aktivnosti.

 

OBVEZNOSTI KŠTM SEVNICA IN PLAČILO

KŠTM Sevnica zagotavlja naslednje pogoje:

 • skrb za promocijo dogodka,

 • zagotovitev in priprava prostora za izvajanje aktivnosti,

 • plačilo izvedenih aktivnosti,

 • pravočasno informiranje o aktualnih pozivih,

 • pravočasno obveščanje o spremembah in odpovedih aktivnosti.

 • Plačilo po predhodnem dogovoru, glede na vašo ponudbo.

 

PRIJAVA

Vabljeni k prijavi vsi, ki menite, da ustrezate profilu predavatelja. 


Kako do prijavnice? Kontaktirajte nas na evija.zavrl@kstm.si ali na 07 81 61 071; 051 680 220.