Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Monika in Cene s sevniško klapo

Monika in Cene s sevniško klapo predstavljajo sevniško mladino ter se približujejo njihovem življenjskemu slogu. Monika in Cene sta dobila ime po kraticah Mladinskega centra MC in s tem predstavljata tudi osebi, ki sta dnevno vključeni v dogajanje prostih in vodenih dejavnosti Mladinskega centra. Seveda, pa kot vsi mladostniki, imata tudi Monika in Cene svoje prijatelje, sevniško klapo, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi in jih spremljajo tako na dejavnostih v Mladinskem centru kot tudi na mladinskih dogodkih po drugih lokacijah v Sevnici, v organizaciji KŠTM Sevnica.

Image title