Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

KULTURA: ZKD Sevnica in društva

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SEVNICA

ZKD Sevnica
Glavni trg 19
8290 Sevnica
041/712-986
07/ 81-60-971
zkd.sevnica@siol.net

Predsednik ZKD Sevnica: Jože Novak.


Zveze kulturnih društev Slovenije so krovne nevladne organizacije kulturnih društev. Niso »ljubiteljska kultura«, kakor o njih zviška govorijo vladne organizacije in kakor se piše v dokumentih nemalokrat slabo informiranih državnih uradnikov, so društvena kultura društev, na kateri je zrasla pretežno vsa slovenska kultura.

V Zvezo kulturnih društev so včlanjeni:

KD Godba Sevnica, KD Oktet Jurij Dalmatin, KD Franc Požun Zabukovje, PD Lisca – pevska skupina Encijan, KUD Studenec, KD Primož Trubar Loka pri Zidanem mostu, Društvo Preska, DKŠD Svoboda Krmelj, Pevski zbor Azelea Boštanj, KŠD Telče, KD MePZ Lisca Sevnica, KD vokalna skupina Coronke, KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco, KD Godba Blanški vinogradniki, Ljudski pevci Boštanj, KD Milan Majcen Šentjanž, Društvo Trg Sevnica, Pevski zbor DU Sevnica, KŠD Lukovec.


DRUŠTVA, ki delujejo na področju kulturne dejavnosti v občini Sevnica:

DELAVSKO KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO SVOBODA KRMELJ
Krmelj 53
8296 Krmelj
Kontakt: Berta J. Logar
041/840-003

DRUŠTVO K.N.O.F.
Ob gozdu 11
8290 Sevnica
Kontakt: Mojca Metelko
www.knof.si

051/309-063

DRUŠTVO NARODNO ZABAVNIH ANSAMBLOV SEVNICA
Podgorje ob Sevničini 16
8292 Zabukovje
Kontakt: Franc Ocvirk
041/693-194

DRUŠTVO PRESKA
Preska 8
8294 Boštanj
Kontakt: Anka Lisec
www.drustvo-preska.si

031/570-634

DRUŠTVO SALAMARJEV SEVNICA
Cesta na grad 24
8290 Sevnica
Kontakt: Stane Krnc
031/652-237

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA
Glavni trg 15
8290 Sevnica
Kontakt: Blaž Jene
www.smc-sevnica.si

041/627-728

DRUŠTVO TRG SEVNICA
Glavni trg 27
8290 Sevnica
Kontakt: Jože Železnik
051/315-459

DRUŠTVO TRG SEVNICA
sekcija Mažorete:
Kontakt: Janja Samec
051/614-166

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE SEVNICA
Savska cesta 2
8290 Sevnica
Kontakt: Marija Jazbec
031/855-832

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRMELJ
Krmelj 52
8296 Krmelj

DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZBOR
Razbor 20
1434 Loka pri Zidanem Mostu

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEVNICA
Cankarjeva ulica 10
8290 Sevnica
Kontakt: Marjana Kragl
041/940-413

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRŽIŠČE
Tržišče 23
8295 Tržišče

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTJANŽ
Šentjanž 22
8297 Šentjanž

DRUŠTVO ZAGON TRŽIŠČE
Tržišče 3
8295 Tržišče
Kontakt: Stanko Lazar
www.zagon-trzisce.eu

07/81-80-000
041/685-786

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO GLASBE
Gabrijele 29
8296 Krmelj
Kontakt: Matej Zabukovec
041/245-596

GLASBENO DRUŠTVO NARODNJAK
Vrh pri Boštanju 39
8294 Boštanj

KULTURNO DRUŠTVO ANTON MARTIN SLOMŠEK SEVNICA
Kvedrova cesta 46
8290 Sevnica
Kontakt: Jože Ašič

KULTURNO DRUŠTVO FRANC POŽUN ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 3
8292 Zabukovje
Kontakt: Mihaela Jazbec
Janez Podlesnik
031/637-443

KULTURNO DRUŠTVO GODBA BLANŠKI VINOGRADNIKI
Blanca 25
8283 Blanca
Kontakt: Roman Kragl
www.blanski-vinogradniki.net
041/355-634

KULTURNO DRUŠTVO GODBA SEVNICA
Kvedrova cesta 25
8290 Sevnica
Kontakt: Jani Šerjak
07/81-61-236
www.kd-godba-sevnica.si

KULTURNO DRUŠTVO LJUDSKI PEVCI BOŠTANJ
Boštanj 31
8294 Boštanj
Kontakt: Edvard Strah
www.ks-bostanj.si/drustva.htm

KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LISCA SEVNICA
Prešernova ulica 4
8290 Sevnica
Kontaktna oseba: Anica Dernač
041/746-783

KULTURNO DRUŠTVO MILAN MAJCEN ŠENTJANŽ
Šentjanž 2a
8297 Šentjanž
Kontakt: Anica Groznik, Danica Kramžar

KULTURNO DRUŠTVO OKTET JURIJ DALMATIN
Boštanj 118
8294 Boštanj
Kontakt: Andrej Lisec
041/925-368

KULTURNO DRUŠTVO PRIMOŽ TRUBAR LOKA
Loka pri Zidanem Mostu 51
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Kontakt: Zoran Cvar
041/926-469

KULTURNO DRUŠTVO STUDENEC
Studenec 43
8293 Studenec
Kontakt: Andreja Janc
031/308-387

KULTURNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO HIŠA OGNJA
Dolenji Boštanj 44a
8294 Boštanj
Kontakt: Roman Colner

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LOG
Log 55
8294 Boštanj
Kontakt: Janez Imperl

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO LUKOVEC
Lukovec 28
8294 Boštanj
Kontakta: Alenka Kozorog
051/680-288, 031/673-513

KULTURNO-ŠPORTNO DRUŠTVO TELČE
Telče 12/b
8295 Tržišče
Kontakt: Zvonka Mrgole
tel 07/81-80-439

KULTURNO, ŠPORTNO IN TURISTIČNO DRUŠTVOBLAŽ JURKO RAZBOR POD LISCO
Razbor 11/a
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Kontakt: Matej Imperl
041/254-217

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANTON UMEK OKIŠKI BOŠTANJ
Kvedrova cesta 25
8290 Sevnica
Kontakt: Melita Železnik

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FRANCE PREŠEREN BLANCA
Blanca 7
8283 Blanca
Kontakt: Antonija Mirt, Anica Radej
051/385-308

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POKLEK
Kontakt: Ana Anika Kragl
Katja Kozinc

MLADINSKA SEKCIJA KRMELJ
Krmelj 53
8296 Krmelj
Kontakt: Gašper Kostrevc
031/880-540

MLADINSKO DRUŠTVO ŠENTJANŽ
Šentjanž 14
8297 Šentjanž
Kontakt: Grega Repovž
031/692-679

MLADINSKO UMETNIŠKO KULTURNO SOCIALNO DRUŠTVO PTZ
Kvedrova cesta 30 c
8290 Sevnica
Kontakt: Damir Fatić
031/379-085

PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA
Taborniška ulica 14
8290 Sevnica
Kontakt: Rok Petančič
051/680-289

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO VEČNO MLADI ŠMARČNA
Šmarčna 4 b
8294 Boštanj
Kontakt: Aleš Felicijan

ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO BREG
Šentjur na Polju 18 a
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Kontakt: Ludvik Trebše

ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO DROŽANJSKA
Drožanjska cesta 68
8290 Sevnica
Kontakt: Branko Kolman

ŠTUDENTSKI KLUB SEVNICA
Prvomajska ulica 15
8290 Sevnica
Kontakt: Gašper Kostrevc
www.sksevnica.org

031/880-540

TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO LENART GABRIJELE
Gabrijele 29
Kontakt: Anica Zabukovec
www.drustvo-lenart.net

VOKALNA SKUPINA CORONA
Dolenji Boštanj 63a
8294 Boštanj
Kontakt: Romana Pernovšek
Tadeja Krnc
031/349-137
040/799-755
www.coronke.com