Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Strategija razvoja turizma

 Vabilo - srečanje s ponudniki


Na prvih delavnicah, ki so pustile zelo dober vtis, smo spoznali aktualno stanje na obravnavanih področjih in se pogovorili o prihodnjih usmeritvah. Z vsakim od tematskih sklopov, znotraj kateregabomo gradili ponudbo, imamo tekom pomladi v načrtu še dve delavnici.

 Obrazec Projektni list za nabor projektnih predlogov občina Sevnica 

 Vabilo na 2. delavnico Kolesarstvo in pohodništvo 23.4.2018

 Vabilo na 2. delavnico Gastronomija 23.4.2018

 Vabilo delavnica - Strategija 3.4.2018


Zapisniki:

 Delavnice TK1 Gastronomija Sevnica,  10.4.2018, 14.00-16.00

 Delavnice TK2 Pohodništvo kolesarstvo Sevnica,  10.4.2018, 16.00-18.00

 Delavnice TK3 Doživetja podeželja Sevnica,  10.4.2018, 18.00-20.00

 TK Urška 2018 

 Vodena razprava vprašalniki TK1 , 10.4.2018

 Vodena razprava vprašalniki TK2 , 10.4.2018

 Vodena razprava vprašalniki TK3 , 10.4.2018

 Zapis 1 srečanja TK1 OS , 10.4.2018

 Zapis 1 srečanja TK2 OS , 10.4.2018

 Zapis 1 srečanja TK3 OS , 10.4.2018

 Zapis srečanja s SS občine Sevnica za organizacijo turizma , 6.3.2018 NP

 Analiza stanja na področju turizma v občini Sevnica , 20.2.2018, 11.00-14.00

 Zapis prvega srečanja PS občine Sevnica , 20.2.2018 JPT NP VK