Javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica

Strategija razvoja turizma

Na prvih delavnicah, ki so pustile zelo dober vtis, smo spoznali aktualno stanje na obravnavanih področjih in se pogovorili o prihodnjih usmeritvah. Z vsakim od tematskih sklopov, znotraj kateregabomo gradili ponudbo, imamo tekom pomladi v načrtu še dve delavnici.

 Obrazec Projektni list za nabor projektnih predlogov občina Sevnica 

 Vabilo na 2. delavnico Kolesarstvo in pohodništvo 23.4.2018

 Vabilo na 2. delavnico Gastronomija 23.4.2018

 Vabilo delavnica - Strategija 3.4.2018


Zapisniki:

 Delavnice TK1 Gastronomija Sevnica,  10.4.2018, 14.00-16.00

 Delavnice TK2 Pohodništvo kolesarstvo Sevnica,  10.4.2018, 16.00-18.00

 Delavnice TK3 Doživetja podeželja Sevnica,  10.4.2018, 18.00-20.00

 TK Urška 2018 

 Vodena razprava vprašalniki TK1 , 10.4.2018

 Vodena razprava vprašalniki TK2 , 10.4.2018

 Vodena razprava vprašalniki TK3 , 10.4.2018

 Zapis 1 srečanja TK1 OS , 10.4.2018

 Zapis 1 srečanja TK2 OS , 10.4.2018

 Zapis 1 srečanja TK3 OS , 10.4.2018

 Zapis srečanja s SS občine Sevnica za organizacijo turizma , 6.3.2018 NP

 Analiza stanja na področju turizma v občini Sevnica , 20.2.2018, 11.00-14.00

 Zapis prvega srečanja PS občine Sevnica , 20.2.2018 JPT NP VK